Državni zbor(foto DZRS)
PolitikaSlovenijaV fokusu

Državni zbor Republike Slovenije: »Bodi čist, bodi verodostojen, bodi pogumen in odgovoren pred državljani. Ali bodo zmogli vsi?«

27 poslancev SDS je  negativnih na testu za prepovedane droge. Ostali za enkrat  v fazi kontemplacije. Do kdaj?

Na novinarski konferenci  ki smo jo spremljali danes od 10 ure dalje, je poslanec SDS mag. Dejan Kaloh spregovoril o predlogu Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je poslanska skupina SDS ponovno vložila v zakonodajni postopek.

Poslanec mag.  Dejan Kaloh je v začetku sporočil, da se je v preteklih dneh na Inštitutu za sodno medicino na prepovedane droge testiralo vseh 27 poslancev SDS ter da so bili vsi testi negativni. Pričakovanja gredo v to smer, da bodo tudi preostali poslanci in poslanke prešli od  načelnih besed k dejanjem in se prostovoljno testirali na prepovedane droge ter hkrati podprli predlagani zakon.

Predsednica državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič si je dovolila nedopustno zavrnitev poslanske pobude Žana Mahniča, ki je z navedenimi argumenti pozval ministra Luko Mesca, da opravi testiranje na prepovedane droge. Predsednica državnega zbora je s tem kršila 248. člen Poslovnika državnega zbora in 20. člen Zakona o poslancih.

Včeraj je »požrla« besede, ki jih ne bi smela izreči in  tudi sama očitno uvidela, da so očitki glede domnevne uporabe drog med funkcionarji, v zadnjem času ne samo iz političnih krogov, temveč tudi iz kulturniške sfere vedno bolj glasni. Predsednica državnega zbora je namreč dejala: “Mogoče bi bilo pa dobro, da gremo res vsi poslanci na test za droge, vsi enkrat. Prekinemo sejo pa gremo vsi na droge. Jaz bom prva, ki bom šla na test. Prva. Za vse, tudi za alkohol.”

Primer tega pristopa je  finska premierka  Sanna Marin, ki se je nekaj časa  nazaj udeležila ene izmed zabav, zaradi česar so se pojavila vprašanja, če je na zabavi konzumirala droge. “Sanna Marin je pojasnila, da je na zabavi s prijatelji pila alkohol, a da je zavrnila dvomljivce, je seveda takoj opravila test na droge,  ki je bil negativen”, in je s tem ovrgla vse možne domneve, dvome ali natolcevanja.

Poslanec je omenil tudi afero Fotopub oz. afero Smodej, kjer gre po njegovo na eni strani za zavržne (za enkrat še) domnevne spolne zlorabe in posilstva, na drugi strani pa za konzumacijo vseh možnih drog. “Teh umetniških performansov, ki so se kasneje povsem izrodili, so se dokazano udeleževali tudi ministri aktualne vlade.  Blamastično, neetično in neverodostojno  za javne osebnosti. Tudi za tiste, ki so tam je  obskurno in zavržno.

 

Ministri in predsednik vlade niso izvzeti, zato  poziv, da se gredo prostovoljno testirati na prepovedane droge in tako pokažejo, da jim državljani in državljanke pri opravljanju njihovih funkcij v kontekstu jasnosti njihovih misli oziroma njihove neoporečnosti glede zlorabe prepovedanih substanc lahko povsem zaupajo.

Mag. Dejan Kaloh, na novinarski konferenci v DZ RS, kot predlagatelj zakona o obveznem testiranju na droge za vse javne funkcionarje. (foto: zajem zaslona)

Predlog Zakona o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge

Namen zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja.

Pričakovano ravnanje poslancev državnega zbora, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno.

V okviru vsebine predmetnega zakona velja poudariti, da gre za sovpadanje javnega in zasebnega interesa. Gre namreč za vprašanje varovanja osebnih podatkov po eni strani, po drugi strani pa bi zaradi narave opravljanja funkcije vodenja države moralo biti v javnem interesu razkritje podatkov na prisotnost prepovedanih drog v organizmu takšnega funkcionarja. To bi morala biti pozitivna obveznost v okviru oženja kroga zasebnosti.

Zakon določa, da se mora vsak funkcionar enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Testiranje izvede Inštitut za sodno medicino v osmih intervalih v koledarskem letu.

Predstojnik Inštituta za sodno medicino za vsak interval testiranja določi skupno število funkcionarjev vseh organov. Predstojnik organa, ki opravlja organizacijske in strokovne naloge Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije oziroma Urada predsednika republike za vsak interval testiranja določi število funkcionarjev svojega posamičnega organa.

Po določitvi števila funkcionarjev v vsakem posamičnem organu se v nadaljevanju za naključni izbor funkcionarjev za vsak interval testiranja opravi žreb na podlagi pravilnika, ki ga sprejme predstojnik organa. Z žrebom za naključni izbor funkcionarjev se določi lokacijo, datum, uro in način odvzema vzorca za testiranje. Datum in ura ne smeta presegati 48 ur od opravljenega žreba.

Če naključno izbrani funkcionar zavrne testiranje ali ne pristopi k testiranju na podlagi vabila, ki mu ga je poslal predstojnik Inštituta za sodno medicino, se domneva, da je izvid na prisotnost prepovedane droge pozitiven. To domnevo je mogoče ovreči le v postopku testiranja na prepovedane droge.

Predpisan vzorec po tem zakonu je vzorec odvzetega biološkega materiala za laboratorijsko analizo za ugotovitev prisotnosti prepovedane droge v organizmu, torej vzorcev las, urina ali krvi.

Poslanec mag. Dejan Kaloh je v zaključku novinarske konference dejal, da je zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov sprejem tega zakona neizogiben. V javnem interesu je, da se javno ve, ali so slovenski politiki pri svojih pomembnih odločitvah pod vplivom prepovedanih drog.

Družba in volivci bodo znali  ceniti to pogumno gesto!

Za konec tudi to, sprejem tega zakona odpravi  nejasno mejo med javnim in zasebnim, med balkanskim in evropskim, med socialistično nedotakljivostjo  in evropsko demokratičnostjo in odgovornostjo.

Kdor bo  zmogel,  testiranje in potrditev predlaganega zakona, si bo  izboril verodostojnost in integriteto v javnem življenju in v družbi nasploh. V nasprotnem,  kot oponent testiranja in sprejemanja zakona,  ne bo nič od prej omenjenega. In posledica bo  ugašanje tovrstnih »zvezd« na slovenskem političnem nebu.

Vane T. Costa

vir: nk&vtc

foto: zajem zaslona& splet

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika