SlovenijaVečZdravjeŽivljenje

Družina prva učiteljica – za vsakega otroka

Starši so otrokovi prvi učitelji. Od rojstva naprej ga učijo za življenje, tako da nanj prenašajo svoje znanje in spretnosti. Tudi če tega ne počnejo zavestno, jih otrok  posnema in se »sam« uči od njih. Učijo ga tudi o rabi pismenosti v vsakdanjem življenju družine. Če se v družini več bere in piše, otroci zelo zgodaj spoznajo, kaj je pismenost in kako se uporablja.

V današnjem času se za življenje pripravljamo doma in v šoli. Način življenja narekuje večjo rabo pismenosti kot kdajkoli prej. Obkrožajo nas številna pisna sporočila (navodila, plakati, reklame idr.); treba jih je razumeti in kritično uporabiti, kar še posebej velja za poplavo informacij z različnih področij v tiskanih in drugih medijih.  Na vsakem koraku se srečujemo z različnimi računalniškimi pripomočki.  Za vse to je nujno potrebno, da obvladamo veščine branja, pisanja in računanja, in da znamo poiskati, kritično ovrednotiti in uporabiti informacije.

Kot izobraževalci, knjižničarji in svetovalci moramo pomagati staršem, da bodo razumeli svojo ključno vlogo. Podpirati jih moramo, da obogatijo svoje znanje o tem, kako lahko spodbudijo razvoj pismenosti svojih otrok. Pomagati jim moramo, da zgradijo zavedanje o tem, kako njihove preproste, vsakodnevne interakcije z otrokom dejansko vzpostavljajo temelj za kasnejšo dobro pismenost otroka. Za lažji začetek si lahko pomagamo z iztočnicami za pogovor z otrokom v domačem okolju.

Vir: Debruin-Parecki, A. in B. Krol-Sinclair (ur.) (2003). Družinska  pismenost, Iz teorije v prakso. Interational Reading Association.

 

Z bolj premišljenim vključevanjem dejavnosti, ki so povezane s pripovedovanjem, branjem, poslušanjem, pisanjem, računanjem, v vsakdanje življenje družine lahko starši, stari starši in drugi družinski člani pomagajo izboljševati prvine pismenosti vsem družinskim članom, ne glede na starost. V varnem krogu družine se prvi koraki v svet pismenosti zgodijo na najbolj naraven in igriv način za otoka. Spodbude in zgledi, ki jih starši svojih otrokom podarjamo od rojstva dalje, jih zaznamujejo za vse življenje.

vir: https://druzina.pismen.si/druzina-prva-uciteljica/

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija