Dogodki in prireditveLokalnoPolitikaSlovenijaV fokusu

Celjski mestni svet sprejel strategiji športa in kulture. Pa ne najbolj gladko.

Prva letošnja seja tudi v znamenju potrditve nominirancev za občinska priznanja.  Ter  na sprejetju dveh  pomembnih strateških dokumentov, ki prinašata razvojne usmeritve na področju športa in kulture.

Svetniki med sejo

Redna seja Mestnega sveta, deveta po vrsti,   se je začela s potrditvijo mandata novemu članu mestnega sveta Juretu Glavniku, ki bo za preostanek mandatne dobe v obdobju 2022–2026 nadomestil Bojana Šrota. Posledično temu in umiku oziroma odhoda na novo delovno mesto dosedanje direktorice Mladinskega Centra Celje, je bila nujno opravljena še kadrovska »telovadba«. Mestni svet med drugim podal tudi soglasje za razrešitev direktorice Celjskega mladinskega centra Sonje Majcen in kot vršilca dolžnosti direktorja imenoval Klemna Sagadina. Brez pingponga i šlo. Na koncu so se dogovorili okrog rednega razpisa da glede na specifiko področja da poleg primerne izobrazbe imajo zahtevo po tri letni delovni dobi.

Prisega novega mestnega svetnika Jureta Glavnika

Pred bližajočim se praznikom Mestne občine Celje je mestni svet potrdil vseh 15 nominirancev za letošnja občinska priznanja. Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo 11. aprila, bodo podeljeni dva zlata, štirje srebrni, štirje bronasti in pet kristalnih celjskih grbov. Lepo in prav. Če bo tako tudi v naslednjih letih  bodo tovrstna nagrajevanja malo razvodenela. Moje opažanje.

 

Dobršen del časa razprave na  seji,  je bil posvečen področju športa. Mestni svet je potrdil letošnji letni program športa, ki je namenjen sofinanciranju programov za športne aktivnosti otrok in mladine, vrhunski in kakovostni šport, rekreacijo in šport starejših ter razvojne in strokovne naloge na področju športa. Za sredstva letnega programa športa, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, je v proračunu za leto 2024 namenjenih 920.050 evrov.

Razpravljavke o strategiji kulture

Svetniki so na seji potrdili tudi prvi občinski strateški dokument, namenjen razvoju športa v Mestni občini Celje. Strategija športa v Mestni občini Celje, ki je bila pripravljena za obdobje 2024–2033, naslavlja več športnih področij, njen primarni namen pa je zagotavljati čim bolj optimalne pogoje za razvoj športa v občini in utrditi Celje kot športno središče, polno priložnosti za športno udejstvovanje vseh generacij. Žal tukaj se  začne zadeva diferencirati  pojmovno dojemanje strategije. Glasovanje ni teklo povsem gladko. V določenih trenutkih se zazdi da je integrativna moč prvega moža občine  na preizkušnji.  Del svetniškega telesa je kazal navijaštvo, drugi uporništvo , obema stranema pa je skupno nezadostna poglobljenost v materijo. Zato pa je potrebno bistveno  več delati na resnični implementaciji strategije, ki je zastavljena na devet let, v letne programe na področju športa.  Tokrat  je bila ekvilibristika na strani drznih.

Mestni svet je sprejel tudi Strategijo razvoja kulture v MOC za obdobje 2024–2027,  z usmeritvami do leta 2031, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture in kulturne politike v Mestni občini Celje. Vsebinsko naslavlja ključna vprašanja, kot so razmerje med javnimi službami in nevladnimi organizacijami na področju kulture, razvoj znanja in kompetenc na področju kulture, prednostne investicije v kulturno infrastrukturo in podaja številne druge usmeritve.

Jože Plešnik, poveljnik CZ Celje

Mestni svet se je na seji seznanil še s poročilom o delu Civilne zaščite MOC v minulem letu. Kot je razvidno iz poročila, so delo CZ zaznamovale številne naravne ujme, še posebej ob julijskih neurjih in avgustovskih poplavah. Poročilo tudi dokazuje, da je bilo sodelovanje na regijski in občinski ravni odlično in da je le z usklajenim delovanjem mogoče občanom zagotoviti hitro in učinkovito pomoč. Pozornost je pritegnilo vsebinsko poročilo Jožeta Plešnika,  poveljnika Civilne zaščite Celje pri katerem smo izvedeli dovolj dobro čemu je v večini bil namenjen njihov trud v preteklem letu. Poletna neurja, kasneje tudi poplave v regiji so veliko krat zahtevale ogromno delo in požrtvovalnosti vseh pripadnikov CZ ne glede na čas.

 

Nadzorni odbor Mestne občine Celje je v minulem letu izvedel deset nadzornih pregledov poslovanja in gospodarnosti porabe uporabnikov proračunskih sredstev in razpolaganja s premoženjem občine.

9. seja MS MO Celje

Mestni svet s tem tudi  svetniki je so na seji po skrajšanem postopku, seveda ob razpravi,  sprejeli še spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi nekaterih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje zaradi  uskladitve  s predpisi, ki  so se spremenili na državnem nivoju.

Leto kar se tega tiče se začenja intenzivno. Intenzivnost naj prinese kvaliteto. Ploskanje ali trepljanje po rami  bo sledilo.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč