Celjski grbi 2024!
KulturaLokalnoPolitikaSlovenijaV fokusuŽivljenje

Celjski grbi 2024- kdo vse ga dobi 11. aprila, ob prazniku Mestne občine Celje?

V sredo 21. februarja, je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji potrdil prejemnike najvišjih priznanj Mestne občine Celje – celjskih grbov. 11. aprila, ko praznujemo občinski praznik, bo župan Matija Kovač podelil dva zlata, štiri srebrne, štiri bronaste in pet kristalnih celjskih grbov.

Kdo so?

Zlata grba dobita:

Roman Kramer prejme zlati celjski grb za predano delo pri izvedbi protipoplavnih ukrepov in strokovne prispevke pri več drugih projektih, ki imajo trajen pomen za mesto Celje.

Hedvika Zimšek prejme zlati celjski grb za 20 let požrtvovalnega prostovoljnega dela na področju paliativne – hospic oskrbe ter prispevek pri razvoju hospic dejavnosti na lokalnem in državnem nivoju.

 

Srebrne grbe dobijo:

Dr. Bruno Dujič prejme srebrni celjski grb za strokovno delo pri razvoju gradnje z lesom, prizadevanja za razogljičenje stavbnega fonda z uporabo lesa kot strateške domače surovine in za edinstveno vlogo pri gradnji prvih večjih lesenih objektov v Celju.

Tina Trstenjak prejme srebrni celjski grb za vrhunske tekmovalne dosežke, promocijo celjskega judo športa in prispevek k prepoznavnosti mesta Celje doma in v tujini.

Lions klub Mozaik prejme srebrni celjski grb za večletno požrtvovalno humanitarno delovanje in izvedbo številnih dobrodelnih projektov, s katerimi Celje dobiva pečat človekoljubnega in solidarnega mesta.

Ženski pevski zbor Ljubečanke prejme srebrni celjski grb za več kot 40 let uspešnega delovanja, ohranjanja ljudskega izročila in prispevek h kulturnemu utripu lokalnega okolja.

 

Bronaste grbe dobijo:  

Miran Rauter prejme bronasti celjski grb za uspešno podjetniško pot, odgovoren odnos do zaposlenih, okolja, poslovnih partnerjev in strank ter vodenje podjetja po najvišjih etičnih standardih.

Društvo navijačev Florijani prejme bronasti celjski grb za 30-letno navijaško podporo celjskih rokometašev, prispevek k športno-družabnemu življenju v mestu ter promociji mesta Celje doma in v tujini.

Kolektiv gostinskega lokala Špital za prjatle prejme bronasti celjski grb za kreativnost pri izvedbi kulturnih prireditev, ki dvigujejo kakovost družabnega življenja meščanov in prispevajo k prepoznavnosti in živahnemu utripu mesta Celje.

Televizija Celje – TV Celje prejme bronasti celjski grb za uspešen razvoj in dosežke na področju televizijske produkcije, celovito in objektivno obveščanje prebivalcev Celja in vlogo v lokalnem medijskem prostoru.

 

Kristalne grbe dobijo:

Klara Drofenik prejme kristalni celjski grb za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Fakulteti za matematiko in informatiko Univerze Georg – August v Nemčiji in kot spodbudo za nadaljnje delo.

Urh Ferlež prejme kristalni celjski grb za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in kot spodbudo za nadaljnje delo.

Filip Filipič prejme kristalni celjski grb za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in kot spodbudo za nadaljnje delo.

Nejc Gajšek prejme kristalni celjski grb za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in kot spodbudo za nadaljnje delo.

Polona Majdič prejme kristalni celjski grb za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in kot spodbudo za nadaljnje delo.

Celjski grbi 2024!

Na vsakega od nagrajencev smo lahko  ponosni, saj vsi bogatijo življenje v našem mestu.  Predlagatelji so opazili delo in prizadevnost kar 23-ih posameznikov oziroma institucij – toliko je bilo namreč vseh letošnjih predlogov, ki so prispeli na razpis. Zahvaljujemo se tudi Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestne sveta Mestne občine Celje, ki je opravila veliko in težko delo, da je mestnemu svetu predlagala 15 prejemnikov priznanj.

Da bi lahko delali tako in obenem  jih ne spregledali ali nehote  dali na stranski tir  ali v pozabo ali na distanco, je  resnično potrebno obvladati in ves čas obvladovati  politično  “ekvilibristiko” in se ne zaplesti v pajčevino parcialnih interesov.

Lepo in prav pa je da se v prihodnje dela več na dorečenosti kriterijev za predlaganje, razvrščanje ter dodeljevanje grbov. Tukaj je mišljeno, v katerih primerih jih lahko dobijo posamezniki, inštitucije ali civilne organizacije…Pa da tudi v naprej  celjski grb ostane priznanje z težo.

Vane T. Costa

Vir in foto:  MOC&VTC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura