SB Celje(Foto: VTC)
LokalnoSlovenijaV fokusuZdravje

Kljub oteženim okoliščinam, so v SB Celje v letu 2023 uspeli razpoloviti izgubo

Na  seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so včeraj  obravnavali in sprejeli Letno poročilo za leto 2023.

Iz SB Celje  poročajo  da so v lanskem letu s strateškim pristopom uspeli izboljšati poslovni izid in zmanjšati tekočo izgubo. Poslovni izid, ki je v letu 2022 znašal -8,29 mio evrov, smo uspeli izboljšati za dobrih 4,5 mio evrov, tj. na -3,72 mio evrov.

Skrajšane čakalne vrste

V preteklem letu so kljub splošnem povečanju števila čakajočih uspeli zmanjšati čakalne vrste na področjih radiologije, gastroenterologije-endoskopije (kolonoskopije), kardiologije (prvi pregledi), okulistike, ginekologije (preventivni pregledi), ortopedije (endoproteze kolka, endoproteze kolena, artroskopije kolena), travmatologije, nevrokirurgije (operacije hernia disci) ter splošne in abdominalne kirurgije (operacije kile) in antikoagulacijske ambulante (kontrolni pregledi).

Pozitivni kadrovski trend

Razveseljuje tudi dejstvo, da je skupno število medicinskih sester konec leta 2023 znašalo 528, kar je 21 več kot konec leta 2022. Za 21 več je tudi zdravstvenih tehnikov, katerih je bilo 31. 12. 2023 tako 469. To da je ustavljen odliv kvalificirane delovne sile,  je trend s katerim se ne more pohvaliti vsak. Ta strateška usmeritev ob vodenju prvega med enakimi kaže na pravilno naravnanost poslovodstva SB Celje.

Svet zavoda SB Celje je obravnaval in sprejel tudi Program dela in Finančni načrt SB Celje za leto 2024.

Osebno stališče  doc. dr. Sajovica ni stališče SB Celje

Prav tako velja dodati,  da izjava doc. dr. Sajovica, izrečena na novinarski konferenci vodstva Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES dne 20. 2. 2024 v prostorih SB Celje, v kateri je doc. dr. Sajovic ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozval k odstopu, ne predstavlja uradnega stališča vodstva SB Celje in ni bila izrečena s strani osebe, pooblaščene za komunikacijo z zunanjimi javnostmi v zvezi s stališčem in delovanjem SB Celje. V primeru omenjene izjave gre za osebno stališče predstavnika FIDESa, doc. dr. Sajovica. Tudi vse izhajajoče konsekvence  iz podane izjave omenjenega dr. Sajovica se nanašajo nanj kot člana FIDES-a

Vane T. Costa

vir: sbc&vtc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno