GospodarstvoLokalnoSlovenija

Celje: Mestni svet sprejel Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje 2021 – 2027. Zaključni račun proračuna za 2021 prav tako sprejet.

Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji 22. redni seji v tem  mandatu obravnaval in soglasno sprejel Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje 2021 – 2027. Danes sprejeta strategija nadgrajuje temeljni programski dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, gospodarsko strategijo občine v letih 2020 – 2027. Kot prejšnjo sta tudi nadgrajeno strategijo skupaj pripravili Območna obrtno podjetniška zbornica Celje in Mestna občina Celje. Ključni cilji nove strategije gospodarstva v občini so dvig gospodarske aktivnosti, umestiti Celje kot prepoznavno turistično destinacijo, povečati samooskrbo in zagotoviti stimulativno poslovne okolje.

V novem razvojnem obdobju 2021 -2027 želimo v Mestni občini Celje zagotoviti uspešen, skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru potencialov prostorskega razvoja in zakonskih možnosti. Prednostna gospodarska področja za doseganje ključnih ciljev razvoja in zagotavljanje blaginje občanov so proizvodnja, obrt in podjetništvo, kmetijstvo in turizem, z vsemi podpornimi aktivnostmi, ki zajemajo tako servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost.

Danosti  so le izkoristiti jih je treba in pri vsem tem imeti največ od tega za občanke in občane ter mesto samo.  Četudi je dobro in gre v pravo smer ni potrebno zaspati na lovorikah.

 

Potrebo po izdelavi nove, nadgrajene Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje je svetnikom predstavil Janko Trobiš, višji svetovalce z Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, član projektne skupine za pripravo tega celostnega razvojnega dokumenta na področju gospodarstva. Člani skupine so bili še Peter Pišek, mestni svetnik in podpredsednik Območno obrtno-podjetniške zbornice Celje (OOZC), mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka na OOZC, ki je svetnikom podrobneje vsebinsko predstavila novo strategijo in mag. Saša Heath- Drugovič, vodja službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje.

Glede na dosedanjo uspešno prakso izvajanja ukrepov in glede na to, da se je izteklo trajanje dosedanjega  strateškega dokumenta, je Mestna občina Celje pristopila k novemu razvojnemu dokumenta, ki obsega enako, sedemletno časovno obdobje. Pri izdelavi nove strategije razvoja gospodarstva v MOC 2021 – 2027 so poleg projektne skupine so sodelovali vsi udeleženci, ki kakorkoli vplivajo na področje gospodarstva v občini.

Mestna občina Celje bo zagotovila uresničevanje ciljev strategije razvoja gospodarstva z izvajanjem ukrepov, ki so v okviru pristojnosti občine in jih ta v okviru finančnih možnosti načrtuje v vsakoletnem proračunu občine. Gre za ukrepe kot so sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, stroškov komunalnega prispevka, najemnin poslovnih prostorov, obrestnih mer, svetovanja in razširjanja znanja, usposabljanja, izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov ter brezposelnih oseb itn.

Proces nastajanja nove strategije je vključeval analizo ukrepov iz predhodnega dokumenta, razprav, pobud in mnenj sodelujočih pri pripravi nove strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje ter tudi anketo med tistimi, ki soustvarjajo gospodarski razvoj v občini, k njej so bili povabljeni tudi občani.

 

Mestni svet je na današnji seji, ki je minila tudi v znamenju obravnave letnih poročil javnih zavodov, ki sodijo pod okrilje oddelka za družbene dejavnosti. Pohvalno pri javnih zavodih je da so vsi poslovali pozitivno oziroma so v plusu. Največ SLG Celje z 70 tisoč EUR.

Med drugim so svetnice in svetniki  sprejeli tudi zaključni račun proračuna za leto 2021 ter izdali soglasje družbi ZPO Celje za najem kredita v višini do največ 750 tisoč evrov za energetsko sanacijo drsališča.

Proti koncu maja sledi naslednje  srečanje svetnikov MO Celje v lokalnem hramu demokracije.

Vir: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč