LokalnozanimivoZdravje

Celje: 30 let zdravo mesto

Pred tridesetimi leti se je Celje pridružilo gibanju Zdrava mesta. Sodelovanje v tem projektu  je Celju prineslo veliko in na to so vsi  ponosni. Leta 1998 je bila  odprta  »Projektna pisarna Celje – zdravo mesto«, ki je namenjena vsem prebivalcem Celja in edina tovrstna pisarna v Sloveniji. Do leta 2005 je bilo Celje pridruženi član organizacije evropskih Zdravih mest, leta 2005 pa je postalo redni član te organizacije.

Projekt Zdrava mesta izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzamejo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovost življenja nasploh, zlasti v urbanem prostoru. Hkrati so Zdrava mesta tudi temeljni projekt Svetovne zdravstvene organizacije za krepitev zdravja in socialne stabilnosti ljudi po svetu.

Celje se je gibanju Zdrava mesta pridružilo leta 1991. Letos mineva torej že 30 let od začetnih aktivnosti. Projektna pisarna Celje – zdravo mesto deluje v okviru javnega zavoda Socio in je  vezni člen med različnimi partnerji projekta Celje – Zdravo mesto.

Mestna občina Celje bolj zdravo in kakovostnejše bivalno okolje soustvarja tudi s številnimi projekti trajnostne mobilnosti. Skupna cilja vseh projektov sta, da bi bilo motornega prometa v starem mestnem jedru čim manj in da bi se vse več ljudi odločalo za uporabo javnega potniškega prometa (Celebus) in kolesa (KolesCE). Za bolj zdravo okolje skrbimo tudi z energetskimi sanacijami stavb, širitvijo plinovodnega omrežja, subvencijami za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav in zastarelih toplotnih postaj, širitvijo sistema daljinskega ogrevanja, pa tudi z osveščanjem prebivalstva in ozelenitvijo mesta. S tradicionalnim projektom Mesec športa naše občanke in občane z brezplačnimi športnimi programi in preventivnimi akcijami spodbujamo k zdravemu načinu življenja.

Pri projektu Celje – zdravo mesto tesno sodelujemo s šolami, vrtci, Zdravstvenim domom in številnimi drugimi akterji v mestu. Vsako leto ob svetovnem dnevu zdravja pripravljamo bogat program, s katerim o psihičnem in fizičnem zdravju ter pomenu aktivne skrbi zanj osveščajo vse generacije.

Le tako bo možno da je to tako tudi v bodoče če se vsi dejavniki udeležujejo in izvajajo svoj del program da  se skupni vtis in učinek ohranja  na vse  segmente ki jih zajema delovanje v gibanju Celje-zdravo mesto.

 

Vane T.Costa

Vir MOC

Foto MOC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno