Vir: Gvo.si
EvropaKulturaPolitikaSlovenija

[Borba proti dezinformacijam]Ministrstvo za kulturo RS objavlja zahtevek za objavo popravka članka, objavljenega na spletni strani časopisa TAZ

V nadaljevanju objavljamo zahtevo za popravek članka, objavljenega na spletni strani časnika TAZ dne 22. aprila 2021 z naslovom Die neue Achse des Bösen (Nova os zla), v slovenskem in angleškem jeziku.

Vir: Wikipedija

Slovenska različica

Ministrstvo za kulturo RS objavlja zahtevek za objavo popravka članka, objavljenega na spletni strani časopisa TAZ dne 22. aprila 2021, z naslovom Die neue Achse des Bösen (Nova os zla).

Avtorica članka navaja, da so Renato Zamida kot direktorico JAK-a razrešili zaradi njene poklicne malomarnosti in nekaterih kaznivih dejanj, ob tem pa izpostavlja, da Zamida ni sprejela novega strateškega načrta za obdobje 2020–2024. Zamida je, po navedbi avtorice članka, vse obtožbe odločno zavrnila.

Pojasnimo naj, da je avtorica članka izjave ministrstva za kulturo povsem iztrgala iz konteksta, saj je iz celotnega odgovora izluščila zgolj najmanj obremenjujoč očitek, medtem ko je ostala pojasnila ministrstva povsem prezrla.

Poudarjamo, da je že prejšnji minister za kulturo Zoran Poznič, kandidat politične stranke Socialnih demokratov, začel postopek za razrešitev Zamide kot direktorice JAK-a. Dejstvo, da je bila Zamida pred kratkim kazensko ovadena tudi zaradi korupcije, govori samo zase.

Odločba o njeni razrešitvi je jasna. Poleg nesprejetja strateškega načrta za obdobje 2020–2024 – članek od vseh omembe vrednih kršitev izpostavlja le tega –, Zamida ni opravljala niti osnovnih nalog, ki jih je bila kot direktorica dolžna opravljati:

  • JAK v letih 2018 in 2019 ni podeljeval štipendij za vrhunske ustvarjalce s področja leposlovja in humanistike in s tem kršil zakon;
  • svet JAK-a je ugotovil, da so bile priprave JAK-a na slovensko predstavitev na frankfurtskem knjižnem sejmu pod vodstvom Zamide nezadostne in je zato sprejel sklep, da vodstvo agencije v najkrajšem možnem času pripravi načrt kriznega upravljanja projekta Frankfurt 2023;
  • JAK se pod vodstvom Zamide ni prijavil na seznam evidence MJU v skladu z uredbo o skupnem javnem naročanju, kar so javni organi dolžni storiti. Ker zaradi tega ne more sodelovati v sistemu skupnih javnih naročil v javni upravi, mora dobrine kot so elektrika, voda, pošta, računalniška oprema kupovati za trgu, kar je bistveno dražje.

Poleg tega, da Zamida ni izvrševala svojih dolžnosti, je JAK odkril več nepravilnosti in sumov korupcije:

  • vnaprej pripravljeni razpis za investicijska in vzdrževalna dela, ki je bil zasnovan tako, da je dajal prednost točno določenemu izvajalca;
  • podpis poslovne pogodbe z osebami, ki niso imele registrirane dejavnosti, ki bi jo v skladu s pogodbo opravljale;
  • podpis najemne pogodbe z zasebno založbo – njen direktor je član sveta JAK-a –, ki je omogočala ustanovitev knjigarne-kavarne; ob tem pa Zamida ni pridobila soglasja Ministrstva za kulturo, kar pomeni očitno kršitev potrebne skrbnosti, saj je nepremičnina, ki je bila predmet pogodbe, v lasti ministrstva.

Ob navedenih dejstvih so trditve Zamide, Slavoja Žižka in Slavka Pregla, da je bila Zamida razrešena politično oziroma ker je bila »neodvisna, glasna in priljubljena«, povsem absurdne. Kot rečeno, Zamido je zaradi nepravilnosti in sumov korupcije nameravala razrešiti že prejšnja (leva) vlada. Ker je predsednik prejšnje vlade Marjan Šarec januarja 2020 odstopil, je postopek za razrešitev Zamide prevzel in zaključil zdajšnji minister za kulturo.

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa