GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaVeč

Ali zaposlenim preko javnih del pripada regres ?

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je objavila odgovor na vprašanja v zvezi z delovnim razmerjem.

Prek javnih del sem zaposlena od 22. februarja letos. Ali mi pripada tudi regres in do kdaj mora bit izplačan?

Odgovor

Upravičenost do izplačila regresa za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki pravico do izplačila veže na pravico do izrabe letnega dopusta.

Delavci, zaposleni preko javnih del, imajo pravico do dopusta. Zakon o urejanju trga dela ima sicer nekaj posebnosti v zvezi s pogodbo o zaposlitvi prek javnih del, ki pa ne izključujejo pravice do regresa za letni dopust, in zato menimo, da so delavci, ki opravljajo javna dela, upravičeni do regresa za letni dopust – ZDR-1 določa, da regres znaša toliko, kot je minimalna plača, potrebno pa ga je izplačati do 1. julija tekočega leta. Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do toliko dvanajstin regresa, kolikor mesecev je bil zaposlen v koledarskem letu.

Igor Vresk, služba pravne pomoči ZSSS

vir: https://www.zsss.si/jubilejna-nagrada-regres-javna-307/?fbclid=IwAR38bf6fBTWUqe_FFP-3HirrO6g22MUOsmjXb6xzh9TfC100FaplcNeqVEE

 

Mogoče vam bo všeč