Dom Sveti Jožef v Celju(Foto: OA)
SlovenijaV fokusuZdravjeŽivljenje

Aktualna vlada področja oskrbe starejših se ne loteva z dovolj veliko mero skrbnosti in odgovornosti. Bolj z levo, neveščo roko. Stiska vse večja. Do kdaj?

Da to ne gre več tako naprej nam lahko potrdi tudi Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, ki zahteva sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,  na kateri zahtevajo obravnavo predloga ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše.

Podatki, ki prikazujejo število čakajočih na mesto v domovih so zaskrbljujoči. Številke Skupnosti socialnih zavodov Slovenije kažejo, da je bilo število aktualnih prošenj za sprejem v dom na dan 31. december 2021 12.899, po zadnjih dostopnih podatkih z dne 14. junija 2023 je število aktualnih prošenj 16.616. Navedene številke jasno izkazujejo alarmanten trend naraščanja prošenj in čakanja za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da se večina domov spopada s kadrovsko stisko, zaradi česar so posamezni domovi že morali postopno zmanjšati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma omejitvijo sprejemov. Po podatkih naj bi bilo zaradi kadrovske stiske praznih že 750 postelj. Ob upoštevanju kadrovske pokritosti glede na ure dela v zavodih in glede na zastarele normative primanjkuje dobrih deset odstotkov kadra, predvsem diplomiranih in srednjih medicinskih sester ter bolničarjev negovalcev. Pomanjkanje kadra je rezultat tudi slabo plačanega dela  in slabo ocenjene stopnje zahtevnosti. Tam zaposleni osebje izgoreva.

Vlada Roberta Goloba je  vmes zamaknila začetek izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi na 1. januar 2024, sočasno pa  zatrjevala, da zamik ne bo imel škodljivih posledic.  Dogaja se ravno nasprotno, da je zamik škodljiv in ga občutijo predvsem najranljivejši. Vlada je tudi predlagala izločitev ukrepa za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe iz Načrta za okrevanje in odpornost. Traparija. Z investicijo bi se zagotovilo do 300 postelj s pripadajočimi prostori in opremo za zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo večji obseg dolgotrajne oskrbe. Dobili vlado in poslabšali življenje svojim državljanom, posebej upokojencem kot najranljivejšemu delu populacije.

V poslanski skupini SDS pravijo, da se aktualna vlada področja ne loteva z dovolj veliko mero skrbnosti in odgovornosti, predvsem pa se na težave in izzive, ki smo jim priča na področju dolgotrajne oskrbe, kadrovskih stisk in oskrbnin, odziva medlo, prepočasi in brez konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije.

Če je to plod neznanja, se ve kaj je treba. Do takrat naj sprejmejo rešitve, ki jih poznajo drugi in to zmorejo urediti. Nevzdržno stanje je potrebno odpraviti. Brez odlašanja.  Problematika oskrbovancev in zaposlenih  ne prenese improvizacije ampak  ustrezno rešitev včeraj in ne jutri.

Zaradi tega v SDS zahtevajo sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Sprememba zdaj!

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija