Dogodki in prireditveizobraževanješolstvo in znanjeV fokusu

ADZ — Portal Akademske digitalne zbirke Slovenije (vsi viri na enem mestu)

Iskanje in dostop do relevantnih virov sta ključ do uspešnega študijskega, pedagoškega in raziskovalnega dela predvsem v akademskih okoljih. V juniju 2021 je zaživel portal Akademske digitalne zbirke Slovenije (ADZ), katerega glavni namen je obveščanje študentov, raziskovalcev, profesorjev in vseh drugih zainteresiranih uporabnikov o uporabi orodij ADZ ter novostih s področja iskanja informacij. Portal je dostopen na spletnem naslovu https://adz.cobiss.si/.

 

Čim širša uporaba elektronskih, digitalnih in tiskanih vsebin, ki jih slovenske knjižnice ponujajo svojim uporabnikom, je možna z orodji, ki so uporabnikom poznana, enostavna za uporabo in vključujejo vse ključne funkcionalnosti sodobnega orodja za odkrivanje informacij. V prejšnjih prispevkih[1] smo že pisali o vlogi t. i. discovery orodij (discovery servisov) in rešitvah, ki smo jih v IZUM-u pripravil na platformi COBISS+ za posamezne slovenske univerze in institucije.

Portal Akademske digitalne zbirke Slovenije v COBISS+ zajema zalogo elektronskih virov v vseh univerzitetnih in raziskovalnih institucijah v Sloveniji s povezavami do celotnih besedil. Zaloga se ves čas dopolnjuje in ažurira v skladu z urejenimi dostopi do informacijskih virov, za katere skrbijo nosilke nacionalnih konzorcijev (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) ter Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)) in posamezne knjižnice (vsaka za svoje področje delovanja).

 

vir: https://blog.cobiss.si/2021/09/20/adz-portal-akademske-digitalne-zbirke-slovenije/?fbclid=IwAR3qDp0ZpBbTUpem2Z6eCwviDrRhHYi0B1KcmALiJw45RK4ZB-yXVbG7O_g

Mogoče vam bo všeč