hranaizobraževanjemednarodni danSlovenijaV fokusuZdravjeŽivljenje

17. OKTOBER – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 17. oktober za mednarodni dan boja proti revščini z namenom odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu. To je tudi prvi od sedemnajstih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj. Na podlagi le-te je Slovenija leta 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki določa 12 ciljev za uresničitev strateških usmeritev. Tretji cilj je »Dostojno življenje«, ki se bo med drugim uresničeval: »/…/ z varstvom ter zaščito družin in otrok ter ustvarjanjem spodbudnega okolja za odločanje za otroka.«

Pandemija COVID-19 je nesporno zarezala v življenja ljudi po vsem svetu. Participacija otrok niti v Evropski uniji žal še ni zadostno uresničevana pravica, zato je še toliko bolj pomembno, da v času sprejemanja ukrepov za zaščito zdravja vseh prebivalcev, opozorimo na položaj otrok. Pomembno je, da jih ne spregledamo, da jih vključujemo v sprejemanje ukrepov, prisluhnemo njihovi refleksiji in občutkom. Opozarjamo, da pomoč in podporo potrebujejo tako otroci kot starši. Pandemija COVID-19 vzpostavlja novo realnost, v kateri so otroci kot del družbe, ki je odvisen od odraslih, še bolj izpostavljeni tveganim dejavnikom – revščini in socialni izključenosti, nasilju v družini, spletnemu nasilju, osamljenosti, duševnim stiskam, učnim težavam.

Slovenija se je v okviru ciljev trajnostnega razvoja zavezala, da bo do leta 2030 razpolovila (za 50 % zmanjšala) stopnjo revščine otrok. Po podatkih SURS je stopnja tveganja revščine otrok v Sloveniji leta 2017 porastla na 12,8 % iz 11,9 % (2016). V letu 2018 je ponovno padla, in sicer na 11,7 % oz. 45.000 otrok. Tudi v letu 2019 je padla, in sicer na 10,5 % oziroma 41.000 otrok. Številka je velika in kaže na razhajanje med deklarativno ravnijo otrokovih pravic (po kateri je za otroke v Sloveniji dobro poskrbljeno) in praktičnim življenjem (kjer opažamo vrzeli na več področjih uresničevanja otrokovih pravic).

Poslanica ministra ob svetovnem dnevu revščine 2021

17. oktober je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini, ki ga tudi v letošnjem letu še vedno v veliki meri zaznamuje pandemija covid-19 in negativni vpliv na posebej ranljive skupine prebivalstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na te izzive vseskozi odgovarja s številnimi ukrepi na področju socialnih transferjev, trga dela, socialnega varstva in širše. V nadaljevanju objavljamo poslanico ministra Janeza Cigler Kralja.

”Kriza ob pandemiji je najbolj prizadela tiste, ki so že do sedaj težje shajali. Naši ukrepi so bili prav zato pogosto usmerjeni v zaščito človeške integritete in zagotavljanje nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami.

Tega smo se lotili z zaščito delovnih mest ter dvigom minimalne plače za zaposlene, medtem, ko smo tistim, ki zaradi različnih okoliščin niso mogli opravljati dela, prisluhnili in jim pomagali preživeti z različnimi dodatki, transferji, zamiki rokov plačila, oprostitvami plačila, nadomestili, ipd. Ti so bili v veliko pomoč  tudi zaposlenim.

Naše odločitve in ukrepi danes rezultirajo v precejšnji in stalni gospodarski rasti, tako nizke brezposelnosti oz. visoke zaposlenosti nismo imeli od leta 2008, povpraševanje po delavcih pa se vztrajno krepi.

Pri tem nismo pozabili na pomoč dvema najbolj ranljivima skupinama, to so starejši in otroci. Oboji so izpostavljeni revščini, socialni izključenosti, osamljenosti, duševnim stiskam in drugim težavam. V zadnjem letu so jih zaradi pandemije pestile še večje stiske. Ravno zaradi tega smo tekom mandata na ministrstvu okrepili družinsko politiko, staršem omogočili višje socialne prejemke na več ravneh in na različnih življenjskih prelomnicah otrok, med drugim brezplačen vrtec za drugega, istočasno vpisanega otroka, ter brezpogojno brezplačen vrtec za vsakega naslednjega otroka. Tekom mandata smo se prav tako osredotočali na celostno skrb starejših, z ukrepi smo reševali njihove težave ne le kar se tiče vključenosti v družbo ali tistih zdravstvenega izvora, temveč tudi finančnega. Uskladili smo pokojnine in tako popravili krivice iz preteklosti ter vzpostavili delujoč sistem za kmečke in invalidske pokojnine.

Na ministrstvu zasledujemo cilje dolgotrajne oskrbe tudi v prihodnosti. Različni predlogi novel zakonov so že poslani v postopek odločanja na vlado, in te predloge želimo implementirati še v letos. Z njimi bo sistem socialnih transferjev postal še pravičnejši, trg dela bo še bolj učinkovit, brezposelni bodo prišli do dela še hitreje, prav tako bomo redno pripravljali analize vpliva transferjev na kazalnike tveganja revščine, ki bodo pomemben indikator našega dela. Z dejanji kažemo, da je naša politika predvsem socialna politika in taka bo ostala tudi v prihodnje.”

vir: https://www.gov.si/novice/2021-10-15-poslanica-ministra-ob-svetovnem-dnevu-revscine/

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:hrana