Dogodki in prireditveGospodarstvoSlovenijaV fokusu

Znani so zmagovalci za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2021

10. decembra 2021 je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v
sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji že 13-ič zapored podelil
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Podelitev je potekala
virtualno. Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost

Horus 2021 se je potegovalo devet pravnih oseb in posameznikov. Strateško nagrado Horus  2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d. d..

Priznanje za projekt Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih
oseb sta prejeli podjetji SSI Schaefer d.o.o. in Skupina Primera d.o.o., finalist je bilo še podjetje Press Clipping d.o.o..

V kategoriji neprofitnih pravnih oseb je posebno priznanje prejel VDC Polž Maribor.

Posebno priznanje v kategoriji splošno pa so prejeli: izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med., Nataša Grom Jerina ter Kulturno izobraževalno društvo PiNA. Posebno priznanje Strateginja leta 2021 za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je prejela Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka iz podjetja Lidl Slovenija
d.o.o. k.d..

Vloge so bile v novembru poslane v ocenjevanje 12-im neodvisnim
strokovnjakom, ki so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti.

Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste so morali kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk, kar pomeni, da so dejansko tekmovali tudi sami s seboj, ne glede na število kandidatov v kategoriji.

Poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Ocenjevalna komisija je razglasila devet finalistov ter podelila dve kamniti nagradi (strateške nagrade), pet nagrad v obliki risb (projekti) in več posebnih priznanj, tudi za Strateginjo leta 2021, kar je letos novost. Same nagrade in priznanja so nagrajenci in finalist prejeli osebno in/ali po pošti.

Predsednica Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2021 je bila Tatjana Fink, MBA, ki je ob podelitvi povedala: »Nagrada Horus je postala tradicionalna in uresničuje svoje široko poslanstvo v zvezi s širšim družbenim razvojem. Promovira in motivira organizacije in posameznike, da prispevajo k razvoju širše družbene skupnosti in okolja.«
Člani ocenjevalne komisije, ki so delo opravili prostovoljno, so bili še: Breda
Vodopija, Tatjana Šeneker, mag. Natalie C. Postružnik, Marija Gale, mag., Alenka Zelenič, mag. Vesna Lešnik Štefotič, Matej Mušič, Monika Rajšp, Lan Wudler, mag. Danijela Kocuvan in Karidia Toure Zagrajšek.

Ob prejemu nagrade Horus so nagrajenci povedali:
»Prejem nagrade Horus pomeni za podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota še eno potrditev več, da »Ustvarjamo zdravo okolje«, na družbeno odgovoren način.« Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.


»Trajnostni razvoj je v Skupini Nove KBM med prednostnimi poslovnimi
usmeritvami, saj imamo finančne institucije velik vpliv na gospodarstvo,
družbo in okolje. Skozi naše delovanje želimo biti aktiven podpornik družbe ter prispevati k višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnega kot nacionalnega okolja. Ponosni smo, da okolica prepozna naša dejanja in nam podeli nagrado, ki služi kot znak, da smo na naši poti prispevanja k boljši družbi uspešni,« je povedal John Denhof, predsednik uprave Nove KBM d.d..

Pri projektu Horus je od leta 2009 dalje sodelovalo 40 strokovno-interesnih
organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov
različnih strok, sodelovalo je več kot 200 različnih kandidatov – od podjetij, zavodov, nevladnih organizacij, do posameznikov.


Že vse od nastanka nagrade Horus Marko in Marika Pogačnik izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega delovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

Zaslužni profesor, dvakratni doktor Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, je zbranim na podelitvi povedal: »Nedavni podatki, kako veliko denarja npr. iz virov EU in drugih neki del Slovencev zlorabi, kažejo, da je smiselno nadaljevati akcijo HORUS. Enako velja za nekoč neobičajno usposabljanje za
SKRBNIKE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.

Pomagamo ljudem dojeti, da se izplača upoštevati soodvisnost, se tako truditi za čim več celovitosti in prevzemati odgovornost za svoje vplive na družbo.
Tako preprečimo veliko nevarnih posledic.


Hvala vsem letošnjim dobitnikom in udeležencem akcij Inštituta IRDO, da pri
tem trudu sodelujejo s svojimi zgledi.
Skupaj pomagamo reševati sedanje in prihodnje človeštvo.«
Več o tem je objavljeno v letošnjem
zborniku Horus 2021, kjer so predstavljeni tudi finalisti in nagrajenci tega tekmovanja: http://www.horus.si/zbornik2021/index.html.

vir: revija IRDO MOZAIK, december 2021

Mogoče vam bo všeč