GospodarstvoSlovenija

Zavod RS za zaposlovanje: Danes dobrih 10 milijonov evrov izplačil

Danes, 30. novembra, bodo na podlagi interventne zakonodaje izplačali 10,1 milijona EUR: za ukrep čakanja na delo 1.221.709 EUR, za ukrep skrajšanja polnega delovnega časa 8.804.393 EUR ter za ukrep karantene in višje sile 83.600 EUR.

Z današnjim izplačilom bo zajetih 5.011 delodajalcev, ki so predložili vlogo na podlagi interventne zakonodaje: ZIUPPP, ZIUZEOP +A, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP.

Trenutno je aktualno reševanje vlog za skrajšani polni delovni čas po PKP 3 in PKP 5. Slednji je bil sprejet 24. 10. 2020, vloge  so pričeli reševati takoj, ko je Evropska komisija potrdila ustreznost sheme državne pomoči Sure, torej 11. 11. 2020.

Do 29. 11. 2020 so na podlagi PKP 5 prejeli 51.057 vlog za 72.731 zaposlenih za čakanje na delo, medtem ko je bilo za karanteno in višjo silo 27.712 vlog delodajalcev za 58.558 zaposlenih, za skrajšani polni delovni čas na podlagi PKP 3 pa so prejeli 13.894 vlog delodajalcev za 63.364 zaposlenih.

Skupaj so od začetka izvajanja interventne zakonodaje, torej od marca letos do konca novembra, prejeli 142.215 vlog delodajalcev za 606.022 zaposlenih.

Čeprav gre za veliko število prejetih vlog, so vloge, prejete po prvih štirih interventnih zakonih, v povprečju reševali in  rešili v 14 dneh. To pomeni, da so do sedaj rešili približno 98 % vseh vlog delodajalcev do vključno PKP 4 (nerešenih ostaja nekaj pritožb in vloge, kjer so potrebne dopolnitve). Trenutno pospešeno rešujejo vloge za PKP 5 in se pripravljajo na izvedbo PKP 6, ki je bil v Državnem zboru sprejet prejšnji teden.

Pri vsem tem je treba posebej  poudariti  dobro vodenja resorja in ob vsem tem odzivnost države, ministrstva  ter na podlagi sprejetih aktov ter pravilnega razumevanja in tolmačenja le teh, tudi  zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje RS.

Pripravil: Vane T. Costa

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap