SlovenijaV fokusuŽivljenje

Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta.

Osebe, ki so v poplavah ostale brez dokumentov ali so ti poškodovani, so ob vlogi za nov dokument oproščene plačila upravnih taks za izdajo:

  • osebne izkaznice,
  • potnega lista,
  • vozniškega in prometnega dovoljenja,
  • tujskih listin (potnega lista za tujca, potnega list za begunca, potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU),
  • listin s področja orožja in prometa.

Taksa za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let znaša 14,10 evra, za osebno izkaznico 9,60 evra, za dovoljenje za posest orožja 31,70 evra, za orožni list za šport in lov pa 31,70 evra. Še vedno pa je treba plačati obrazec, ki za potni list znaša 34,57 evra, za osebno izkaznico 19,93 evra, za dovoljenje za posest in orožni list 16,20 evra, za vozniško dovoljenje 7,75 evra, za prometno dovoljenje pa 1,31 evra.

Glede na okoliščine, v katerih je posameznik ostal brez identifikacijskih dokumentov, se izdaja novega dokumenta lahko rešuje kot nujna vlogaVloga za izdelavo novega dokumenta se lahko poda na kateri koli upravni enoti. Prav tako to velja za izdelavo nove orožne listine, saj je 6. avgusta 2023 začel veljati Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo.

Posebej izpostavljamo, da pojasnilo za področje vozil velja samo za postopke, ki jih bodo stranke urejale na upravnih enotah. Ne velja za postopke, ki jih bodo stranke urejale pri pooblaščenih registracijskih organizacijah, saj se pri njih za postopke obračunajo stroški za storitve in ne upravna taksa.

Posameznike, ki bi našli osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, pozivamo, da jih prinesejo na upravno enoto ali policijsko postajo. Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki pa ne objavljajte na družabnih omrežjih.

Posamezniki, ki so zaprosili za nujno izdelavo potnega lista ali osebne izkaznice z vročitvijo na Upravni enoti Celje že 4. avgusta 2023, a do vročitve zaradi izrednih razmer ni prišlo, lahko dokument prevzamejo na Upravni enoti Celje.

vir: https://www.gov.si/novice/2023-08-07-zamenjava-dokumentov-unicenih-v-poplavah/?fbclid=IwAR1jI5A-k6T4F3DUEggk-pvgWSpUJMRkKmsBr8Lv0zkhryvcJIuUcvOYzOc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija