Foto: Bobo
PolitikaSlovenijaTwitter noviceV fokusu

Vzhodna Slovenija ne potrebuje vsiljenih »daril« : »»Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje«

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji, dne 29. februarja 2024, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma. Javnost in lokalni skupnosti, kjer bosta omenjeni izpostavi azilnega doma, so za to izvedeli preko medijev.  Omenjeni sklep vlade je negativno presenetil tako župana Občine Brežice in Občine Središče ob Dravi kot same prebivalce. Sprejet je bil brez predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, županov in občanov. Nihče s strani Vlade Republike Slovenije in ostalih pristojnih institucij jih ni predhodno obvestil, kaj šele da bi jih vprašal za mnenje in pridobil soglasje.

 

 “Glede na to, da sta ti dve izpostavi na vzhodu države in da se prav na vzhod države nekako pozablja, ko gre za obnovo cest in tu tudi ni predviden noben satelitski urgentni center, se pa na ta del ne pozabi, ko je potrebno postaviti izpostavo azilnega doma,” je bil kritičen Andrej Kosi.

 

Nezakonito prehajanje meja trenutno predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije. “Vsekakor smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zaskrbljeni, kajti migracije v Sloveniji so dejansko problematična tema, vedno več je tistih tujcev, ki prehajajo našo mejo, samo v lanskem letu okrog 60 tisoč, v letošnjih dveh mesecih 6 tisoč,” je povedal Kosi.

 

Vzhod države drugorazreden pri obravnavi, »prvorazreden« pa za lokacijo azilnih in migrantskih nastanitvenih centrov. Ne, hvala!

Andrej Kosi, poslanec SDS v DZ RS

Poslanec je poudaril, da se je potrebno pri vzpostavitvi azilnih izpostav posvetovati o primernih lokacijah, o tem obvestiti lokalno skupnost in na podlagi mnenja lokalne skupnosti vzpostaviti lokacijo, ki bi bila primerna. Sicer pa je, kot je poudaril Kosi, predvsem potrebno omejiti ilegalne migracije, saj bodo potem tudi že obstoječe kapacitete zadostovale.

 

Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Poslanska skupna SDS zato predlaga sprejem štirih sklepov:

 

  1. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, da odpravita sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma na območju Občine Brežice in Občine Središče ob Dravi, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 93. redni seji dne 29. februarja 2024.
  2. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Urad Vlade Republike Slovenije, da ustavi vse aktivnosti povezane z vzpostavitvijo izpostav azilnega doma.
  3. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma sprejmeta in izvajata ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije ob meji ter ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovit nadzor na meji in preprečili nezakonite prehode državne meje. O izvajanju ukrepov poročata odboru v roku treh mesecev.
  4. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma ustavita vse aktivnosti povezane z odstranjevanjem ograje na meji z Republiko Hrvaško, sredstva in kadre, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmeri v učinkovito varovanje in nadzor na meji ter preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje in zaščito vitalnih interesov Republike Slovenije. O izvajanju ukrepov poročata odboru v roku treh mesecev.

 

Najprej podreti in izničiti rezultate prejšnje  vlade  na zajezitvi migrantskih tokov, podreti  panelne ograje, vpeljati »welcome« strategijo  in šele ko pride do neobvladljive situacije poiskati rešitev, ki je škodljiva in neprimerna, je  napačna in nevarna pot za urejanja tovrstnih vprašanj. Posebej vprašanj z vnaprejšnjimi  predvidenimi incidentnimi situacijami, ki bodo skalile in trajno izničile in degradirale dosedanji način življenja. Državljani so enakovredni na celotnem ozemlju Republike Slovenije. S tem predvidenim početjem Vlade se to  ne potrjuje, kvečjemu nasprotno. To se ne sme zgoditi, delitev državljanov na  bolj ali manj vredne, na prvorazredne( v prestolnici) in drugorazredne na periferiji-vzhodni Sloveniji.

Vane T. Costa

Vir: VTC&PSSDS

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika