Vir: Gov.si
LokalnoPolitikaSlovenijaVeč

Vlada: Skrbimo za varnost v prometu

Direkcija za infrastrukturo pri vseh projektih na železniški in cestni infrastrukturi posveča posebno pozornost zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, med katere sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov.

V letu 2020 je bilo urejenih 33 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, največ v sklopu modernizacije kočevske proge.

Na javnem železniškem omrežju je bilo na dan 31. 12. 2020 evidentiranih 714 nivojskih prehodov (NPR), od tega:

  • 375 nivojskih prehodov označenih z Andrejevim križem,
  • 297 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo (zapornicami),
  • 18 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo,
  • 15 nivojskih prehodov mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo in
  • 9 nivojskih prehodov zavarovanih z zapornim brunom.

Ker gre za veliko število nivojskih prehodov, ki so označeni s prometno signalizacijo, ni možno nadgraditi ali ukiniti vseh naenkrat. Največ nivojskih prehodov se tako uredi v sklopu projektov nadgradenj železniških prog. Ob ukinitvi nivojskega prehoda je namreč potrebno poiskati rešitve kako oziroma kam preusmeriti obstoječi promet.

V okviru nadgradenj železniških prog se cestni promet ureja celovito, zato se gradijo tudi povezovalne ceste, preko katerih se promet iz ukinjenih nivojskih prehodov vodi do nivojskih prehodov, zavarovanih z avtomatsko napravo in polzapornicami oziroma nadvozov ali podvozov. Ravno gradnja nadvozov oziroma podvozov na glavnih in regionalnih cestah zagotavlja višji nivo prometne varnosti, ker onemogočajo križanja poti vlaka z drugimi oblikami prometa.

Najbolj pomembno je, da se število nivojskih prehodov z leti zmanjšuje, prav tako tudi odstotek tistih, ki so označeni s prometno signalizacijo. V zadnjih 10. letih se je število prehodov označenih z Andrejevim križem zmanjšalo za 174.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno