GospodarstvoLokalnoSlovenija

Velenjčani z skoraj drugačno izhodno strategijo »Pravičnega izhoda« iz premoga

Iz  MO  Velenje na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije  so oddali splošne in več kot 40 podrobnih pripomb z utemeljitvami na Osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnik regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki je bil v javni obravnavi od 15. marca do 15. aprila.

Pričakujejo, da bo ministrstvo vse pripombe upoštevalo in nacionalno strategijo tudi ustrezno vsebinsko dopolnilo. Ker je bilo na osnutek strategije podanih veliko pripomb tudi drugih deležnikov, ki bistveno vplivajo na vsebino in poglavja SAŠA regije, od ministrstva pričakujejo, da bodo dopolnjeno nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki mora najprej biti usklajena z ustreznimi zakonskimi akti, ponovno vrnili v javno obravnavo.

Slovenija se je s podpisom Pariškega sporazuma zavezala k podnebni nevtralnosti do leta 2050, zato menijo, da je vsakršno hitenje, brez izdelanih dolgoročnih energetskih načrtov za nadomesten, stabilen in konkurenčen vir električne energije, lahko nevarno. Pred ukinitvijo tako pomembnega energetskega vira v Sloveniji, kot je Termoelektrarna Šoštanj, ki zagotavlja 30 % električne energije, je potrebno  imeti jasno opredeljene nadomestne variante energetskega vira.

Pred določitvijo letnice zapiranja Premogovnika Velenje morajo biti sprejeti: Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, nov model rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe Republike Slovenije in noveliran »Celoviti nacionalni energetski podnebni načrt Republike Slovenije«. Ti akti morajo vsebovati časovnico prehoda iz premoga s ključnimi mejniki, vsemi aktivnostmi, programi, viri financiranja, kazalniki, odgovornostmi in tveganji. Zelo pomemben je pravilen vrstni red sprejemanja strateških dokumentov in aktov, saj se morajo dopolnjevati in morajo biti medsebojno usklajeni. Samo tako  lahko zagotovijo pravičen prehod iz premoga.

K pripombam so priložili tudi Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnik regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.  Prestrukturiranje SAŠA regije mora potekati v skladu z načeli pravičnega prehoda, kar pomeni, da mora biti zagotovljen zanesljiv nadomestni toplotni vir, ki bo okoljsko in ekonomsko vzdržen.

Ugotavljajo, da noben scenarij ni finančno ovrednoten z vidika stroškov zapiranja PV in z vidika stroškov prestrukturiranja ločeno za vsak scenarij posebej. 

Ni narejene poglobljene analize vplivov scenarijev na vsa štiri področja. Izbor letnice 2033 temelji le na najstrožjih okoljskih kriterijih in slabem finančnem poslovanju TEŠ. Scenarij 2033 je tudi najmanj ustrezen, menijo na MO Velenje .

Pa vendar v osnutku izhoda iz premoga je Mestni svet MO Velenje ob omembi letnice 2033 pozabijo, da vse ostale scenarije  razvodenijo vidike finančne vzdržnosti in optimalnosti izhoda ter obremenitve in skoraj neznosnost modela, ki bi ga MO Velenje vsilili.  Ali drugače povedano hočejo z javno razpravi ki bi bila odprta zelo vztrajno delajo na tem da je dolg  na drugih, pričakovanja predvsem njihova in socialno všečna.  Vsa časovna raztegovanja pa bodo škodila nacionalni ekonomiji. 

V kolikor bodo stvari zastavljene tako da se časovnica razvleče na več desetletij,  bo še politično in volilno na  lokalni in vsedržavni ravni  »kost« za glodanje. Nabirali bodo točke ki ne bodo koristno ovrednotene. Izhod pa lahko ali zagotovo oddaljen. In drag, zelo drag. 

Bojim se da bodo politični dolgi nos  imeli tisti najbolj iskreni in striktni zagovorniki strategije »pravičnega izhoda iz premoga«

Avtor: Vane T. Costa 

 

Mogoče vam bo všeč