LokalnoSlovenija

V Občini Zreče priznanja najbolj prizadevnim v boju proti epidemiji : Trije prejemniki spominskega znaka “Za požrtvovalnost v boju proti COVID–19

Včeraj so na predlog Občine Zreče priznanja  najbolj prizadevnim v času epidemije. Prejemnika  spominskega znaka Vlade RS  sta župan mag. Boris Podvršnik in poveljnik štaba CZ Emil Mumel ter  na predlog PP Slov. Konjice Marijan Jelenko.

Župan mag. Boris Podvršnik je že pred razglasitvijo pandemije sklical predstavnike večjih podjetij in turizma, in jim predstavil organizacijo občinskega štaba CZ in podporne službe za izvajanje ukrepov. Takoj ob razglasitvi pandemije je preko Uniorja, d.d. pristopil k nabavi zaščitne opreme, ki so bile razdeljene prebivalstvu-najprej ranljivim skupinam. Na spletni strani je bila takoj izdelana stran s kontakti za občane in dnevnimi poročili o izvedenih ukrepih, novicah, delu OŠCZ in Občine Zreče. Ustanovil je krizni kolegij župana. Na predlog poveljnika OŠCZ je izdal Sklep o spremembi sklepa o članstvu v štabu, s čimer je dva člana, ki sta v rizični skupini, zamenjal z mlajšima, ter dopolnil članstvo kot pomočnike aktivnim članom ob morebitnem poslabšanju razmer. Imenoval Center za oskrbo ranljivih skupin in Center za opazovanje in obveščanje stanja kritične infrastrukture. V občinskem proračunu je zagotovil finančna sredstva za nabavo potrebne zaščite opreme. 

S profesionalnim razporejanjem in usmerjanjem dela občinske uprave je redno zagotavljal informiranost občanov, delovanje kritične infrastrukture ter najnujnejših upravnih storitev. Že  v samem začetku po mojih videnjih in realnem stanju na terenu sem ga videval v poznih popoldanskih urah ali zvečer  kako je  opravljal oglede določenih lokacij ter poizvedoval če vse funkcionira  tako kot je bilo optimalno zastavljeno

Poveljnik štaba CZ Občine Zreče Emil Mumel je ob izbruhu pandemije novega koronavirusa izdal sklep o aktiviranju OŠCZ v Občini Zreče, nabavi nujnih zaščitnih sredstev ter aktiviral občinski načrt ZiR. V celotnem obdobju trajanja prvega vala pandemije je bil vseskozi prisoten, kjer je s strokovnim, profesionalnim, umirjenim in inovativnim pristopom vodil OŠCZ. Predlagal županu zamenjavo rizičnih članov za mlajše. Ob pomanjkanju zaščitne opreme, predvsem zaščitnih mask in razkužil, je po prvih nabavah takoj organiziral delitev teh ranljivemu delu prebivalstva, maske-starejšim občanom in razkužila-večstanovanjskim blokom. Vzporedno je organiziral nabavo materiala in šivanje pralnih mask v Vrtcu Zreče in CŠOD Gorenje Organiziral je enoto prostovoljcev, kateri so pod njegovimi navodili izredno kvalitetno opravljali vse naloge. Celotno obdobje pandemije je po potrebi (na začetku vsak dan, ob popuščanju ukrepov pa redkeje) vodil videokonference štaba CZ na katerih so posamezniki po zadolžitvah poročali o stanju na terenu in na podlagi teh poročil pripravljal in predlagal ukrepe. Prav tako je profesionalno določal in usmerjal izzive, glede na situacijo, kjer je na prvo mesto vedno postavljal človeka.

Občina in celotna infrastruktura okoli nje je opravila in bo še naprej opravljala z odliko vse potrebno da ljudje, gospodarstvo in družna na splošno pride ven iz tega neprijetnega stanja čim manj poškodovana in prizadeta od posledic ki bi jih in jih pušča za seboj.

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno