LokalnoPolitikaSlovenija

Uspešno zaključeno hitro testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju !!

S 26. januarjem 2021 se v vrtce in šole, I. triletje, ponovno vračajo otroci in učenci. Pred vrnitvijo v vrtce in šolo je 25. januarja 2021 potekalo prvo testiranje za skupaj približno 27.000 oseb, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ). Ministrstvo za zdravje si, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport prizadeva, da se bodo lahko otroci v vrtce in šole vrnili varno, z varstvom in pravim poukom v živo in v oddelkih, kot so bili pred epidemijo.

Ministrstvo za zdravje je z namenom, da bo testiranje potekalo šolam in vrtcem prijazno pripravilo Protokol o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, št. 187-399/9 z dne 20.1.2021, pred vračanjem zaposlenih v VIZ na delovna mesta. Z izvajanjem testiranja bomo prispevali k omejevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 v VIZ in omogočili čim bolj normalen potek pouka in varstvo otrok v vrtcih.

Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ je potekalo v zdravstvenih domovih, ki so k sodelovanju povabili tudi  koncesionarje. K sodelovanju smo povabili tudi župane in županje lokalnih skupnosti, pri sami organizaciji in komunikaciji v zvezi s testiranjem pa so nam bile v pomoč tudi območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo poskrbeli, da so bile obveščene in pripravljene tako šole kot vrtci in so bili s potekom testiranja seznanjeni vsi zaposleni.

Ministrstvo za zdravje je z ZD preverilo potrebe po mobilnih enotah, pooblaščenih s strani ministra, pristojnega za zdravje, za izvajanje hitrih testov, da je izvedba potekala tekoče in učinkovito.

Hitro testiranje približno 27.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je pomenilo velik organizacijski in logistični zalogaj za vse izvajalce hitrega testiranja. Na tem mestu se zahvaljujemo vse, ki so karkoli prispevali, da je največje množično testiranje do sedaj potekalo zelo uspešno.

Testiranje bo tudi v prihodnje potekalo s hitrimi antigenskimi testi in se bo ponavljalo vsakih 7 dni. Potrebe po izvajanju testiranja na SARS-CoV-2 bomo ugotavljali na podlagi epidemioloških podatkov, vsaj enkrat na mesec. Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ, bo potekalo ločeno od množičnega testiranja in ga bodo izvajali samo usposobljeni zdravstveni delavci.

Vsi testirani so prejeli rezultat testa preko sms sporočila in ob udeležbi prejeli tudi Navodilo za ravnanje v primeru pozitivnega testaTestirati se ni bilo potrebno osebam, ki so v obdobju zadnjih treh mesecev prebolele SARS-CoV-2, v koliko so predložile pozitivni rezultat testa PCR.

Po podatkih o množičnem testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, do 21. ure zabeležene v Centralnem registru podatkov o pacientih (v upravljanju NIJZ), je bilo opravljenih 20.673 HAG testov, od katerih je bilo pozitivnih 278, kar pomeni 1,3 %.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno