Dogodki in prireditveGospodarstvoGospodarstvoSlovenijaV fokusu

UMAR – nova publikacija Prilagajanje trga dela v državah EU v covid-19 krizi

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj  je izdal novo publikacijo.

Padec gospodarske aktivnosti po izbruhu epidemije leta 2020 v državah EU je sprožil prilagajanje trga dela – število brezposelnih se je povečalo, zaposlenost pa v večini držav zmanjšala. Zmanjšanje števila zaposlenih je bilo bistveno manjše od zmanjšanja števila opravljenih delovnih ur. K temu je pomembno prispevalo uvajanje različnih shem za ohranjanje delovnih mest v obliki subvencioniranja čakanja na delo ali skrajšanja delovnega časa, ki so jih uvedli v številnih državah EU. Sheme za ohranjanje delovnih mest in druge pomoči prebivalstvu so prispevale tudi k ohranjanju dohodkov prebivalstva. Povprečne plače zaposlenih so se lani zvišale v večini držav, na kar so vplivali dvig zakonsko določenih minimalnih plač, izplačila različnih dodatkov za delo med epidemijo in t. i. strukturni učinek. Ob okrevanju gospodarske rasti v letu 2021 se zmanjšuje brezposelnost, ki se je v drugem četrtletju 2021 v večini držav že znižala pod predkrizno raven. Demografske spremembe, ki zmanjšujejo ponudbo delovne sile, in umik dela prebivalstva s trga dela, ob povečanem povpraševanju po delovni sili v letu 2021, vplivajo na presežek povpraševanja nad ponudbo in na težave podjetij pri iskanju usposobljenih delavcev.

Celotna analiza je dostopna na

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/2021_12_Kajzer/Prilagajanje_trga_dela_v_drzavah_EU_v_covid-19_krizi.pdf

 

vir: https://www.umar.gov.si/novice/novice/obvestilo/news/prllagajanje-trga-dela-v-drzavah-eu-v-covid-19-krizi/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6b14e038ad8407b6771a55d26a3295df

 

 

Mogoče vam bo všeč