LokalnoSlovenijaTurizem

Turizem: Zavod Celeia Celje pristopil h kampanji GREEN & SAFE. Poteza na mestu!

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje se je odzval na poziv Slovenske turistične organizacije (STO) in pristopil k uporabi komunikacijskih orodij in znaka Odgovornih potovalnih standardov Green & Safe. Skupaj z STO-jem in s turističnimi deležniki v Sloveniji komuniciramo trajnostno usmerjenost in zavezo slovenskega turizma, nadgrajeno z varnimi potovalnimi standardi.

Znak Green & Safe je že viden na Starem gradu Celje, v Turistično informativnem centru na Glavnem trgu 17 ter na Drevesni hiši v Mestnem gozdu. Zavod Celeia Celje ob tem poziva vse celjske turistične ponudnike, ki skrbno upoštevajo priporočila Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ), da se pridružijo in pridobijo znak Green & Safe.
S pridobljeno nalepko, komunikacijskimi orodji in znakom Green & Safe boste obveščali goste, da je Slovenija, z njo pa tudi mesto Celje, zelena in varna turistična destinacija.  

Prav čas, ki ga živimo ta trenutek in že več kot leto dni nazaj,  je tudi  čas negotovosti zaradi pojava novega koronavirusa.  Celjani smo in želimo biti v prvem vagonu vlaka ki pelje turizem,  turistično ponudbo in s tem seveda samega turista ali odjemalca  vsebin, ki so in morajo biti ponujene na varen,  trajnosten, zelen  in zdrav način.  Le tako bo turizem, živ, bo živel in preživel. Toliko več je tudi   uspešnost v turistični panogi odvisna od zaupanja gostov, da lahko pri nas dopustujejo tako, da ne ogrožajo svojega zdravja in  s tem lastne varnosti. Zaradi sprememb, ki jih povzročila in še povzroča  pandemija, je bolj kot kadarkoli doslej pomembno, da turistične destinacije in ponudniki s poenotim delovanjem in medsebojnim sodelovanjem ohranjamo, kar smo v slovenskem turizmu skupaj že dosegli. Na Celjskem bodo zagotovo delali na tem da je turist varen, informiran, zaupanja vreden dejavnik v razvoju mesta. 

Sam znak GREEN&SAFE predstavlja  skupna zaveza odgovornemu, varnemu in zelenemu turizmu vseh, ki dihajo z turizmom. 

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti gostom povemo, da je Slovenija, tudi Celje,  zelena in varna turistična destinacija. S poenotenostjo   sporočil in vizualno prijetnimi tiskovinami skupaj ustvarjamo in zagotavljamo varno, zeleno in zdravo podobo Slovenije.

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno