LokalnoZdravjeŽivljenje

Tik pred zdajci: »Uporabno dovoljenje za prenovljeno zgradbo na Gregorčičevi ulici 6. Z decembrom tudi prenos del dejavnosti na drugo stran ceste«.

Obnova zgradbe na Gregorčičevi ulici 6 je zaključena, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje. Predvidoma konec tega meseca ali v začetku decembra bo Zdravstveni dom Celje del svojih dejavnosti preselil v prenovljene, sodobno opremljene prostore in s tem rešil dolgoletno prostorsko stisko. Projekt je zelo pomemben tako za Celje kot za regijo, saj bo v veliki meri prispeval k še kakovostnejšemu izvajanju zdravstvenih in drugih storitev javnega zdravstvenega zavoda.

 

 

Zdravstveni dom Celje, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje, zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni skoraj 64.000 občanom iz Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Specialistične in druge zdravstvene storitve nudi zavarovancem in samoplačnikom iz širše celjske regije. Zaposleni se zavedajo, da je trdno in dobro organizirano primarno zdravstveno varstvo bistveno za vzdržnost celotnega zdravstvenega sistema, zato se novih prostorov v nekdanji Šemalovi vojašnici na drugi strani Gregorčičeve ulice zelo veselijo. Ker so prostori zelo lepo urejeni, se bodo zagotovo v njih dobro počutili tudi uporabniki.

V Zdravstvenem domu Celje so skrbno pretehtali, katere dejavnosti bi preselili v nove prostore, da bi delo na obeh lokacijah potekalo koordinirano in da bi bili pacienti oziroma uporabniki storitev zadovoljni. Odločili so se, da bo pritličje namenjeno fizioterapiji, prvo nadstropje Centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, drugo nadstropje pa Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Če bodo kasneje dodatne prostorske potrebe, bodo lahko uredili tudi del mansarde, kjer so zdaj prostori za potrebe administracije.

 

Obnova 2.500 kvadratnih metrov površin v zgradbi na Gregorčičevi 6, ki jo je Mestna občina Celje pred leti namenila za potrebe Zdravstvenega doma Celje, je stala 3.794.879,97 evrov (z DDV). Mestna občina Celje je prispevala 1.235.758,76 evrov, ostali potrebni denar je iz presežkov iz preteklih let zagotovil Zdravstveni dom Celje.

 

Na Mestni občini Celje so posebej  veseli, da so skupaj z javnim zdravstvenim zavodom uspešno zaključili projekt in v prazne prostore sredi mesta vrnili življenje. Z obnovo je  ohranjena  stavbna dediščina in obujen  spomin na obdobje med leti 1929 in 1931, ko je bila zgradba predelana v zdravstveni dom. Ker spada v registrirano nepremično kulturno dediščino Celja, je prenovo ves čas nadzirala celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

Uspeh in prenova vsem v dobro, posebej za dejavnost namenjena ljudem.

 

Vane T. Costa

Vir in foto. MOC

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno