LokalnoPolitikaSlovenija

Svet Mestne občine Velenje obravnaval pokrajinsko zakonodajo !!

Svetniki Mo  Velenje so na torkovi  seji sveta soglasno sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Svet Mestne občine Velenje se je ponovno zavzel za ustanovitev pokrajine SAŠA, pri čemer so odprti, da se pokrajini pridružijo tudi druge zainteresirane občine

Na današnji seji je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca prek aplikacije Zoom predstavil postopke pri pripravi pokrajinske zakonodaje. Večkrat je poudaril, da se končna odločitev glede oblikovanja pokrajin ne bo sprejela brez širšega konsenza. Predlog ustanovitve pokrajine SAŠA, ki v praksi dejansko že živi, in kar je tudi želja lokalnih skupnosti, je bil tudi za predsednika sprejemljiv in pozitivno sprejet. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije je svetnice in svetnike povabil, da posredujejo svoja mnenja, pripombe in pobude, na katere bo strokovna komisija podala odgovore. Izrazil je zadovoljstvo s pro-aktivnostjo lokalne skupnosti in pripravljenostjo na sodelovanje. Taisti predsednik DS,  Alojz Kovšca je poudaril, da bodo učinki takrat ko se bo zgodila resnična decentralizacija  z prenosom pristojnosti na regije. Samo relokacija  ne  pomeni nič brez vsebinskih sprememb. To pravzaprav prinese samo in šele decentralizacija.

Med drugim je bilo  izpostavljeno, da naj se poglobljena razprava v okvirih občinskih svetov prioritetno nanaša na naloge in zagotovitev primernega financiranja. Pokrajine naj izvajajo naloge s ciljem, da se zasleduje decentralizacija, skladen regionalen razvoj ter izboljšanje storitev za ljudi, pri teritorialni členitvi pa naj se upoštevajo obstoječa razvojna partnerstva, ki so se vzpostavila tekom preteklih let. Veliko intelektualnega »brcanja« je bilo povezano z prej pripravljenim predlogom,  ki je vključeval tudi Koroško. Prenekateremu ni bilo jasno da je  to ena od rešitev glede na parametre, ki bi jih mogla  pokrajina zadovoljevati ali zadostovati za koliko toliko zmerne velikosti. 

Na današnji seji sveta je sodeloval tudi državni svetnik Franjo Naraločnik, ki je izpostavil zgledno sodelovanje z Mestno občino Velenje, ki zna prisluhniti tudi drugim občinam Savinjsko-šaleške pokrajine. Poudaril je, da je ustanovitev pokrajin nujna zaradi decentralizacije in skladnega razvoja vseh pokrajin. V podobni obliki bodo sprejet sklep obravnavali tudi sveti ostalih občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Sklenjeno je bilo da bodo posredovali  ta sklep Državnemu svetu Republike Slovenije, ki vodi postopke priprave pokrajinske zakonodaje. Ker občine SAŠA regije v oblikovanje pokrajinske zakonodaje niso bile vključene, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol napovedal posvet županov SAŠA regije, na katerega bodo povabljeni predstavniki strokovnjakov, ki so pripravljali pokrajinsko zakonodajo. Seveda vidijo Velenje kot center pokrajine

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno