Dogodki in prireditveljudjeV fokusu

Štefanovo – Tradicionalni slovenski dan, ki združuje konje in blagoslove

V Sloveniji obstaja veliko tradicionalnih praznikov, ki so pomembni del naše kulturne dediščine. Eden izmed teh praznikov je Štefanovo, ki ga praznujemo 26. decembra. Ta dan je znan po svoji posebni povezavi s konji in blagoslovi. V tem članku bomo raziskali izvor in tradicije Štefanovega ter razloge, zakaj se na ta dan blagoslavljajo konji.

IZVOR IN POVEZAVA S SVETIM ŠTEFANOM:
Štefanovo je praznik, posvečen svetemu Štefanu, zavetniku kamnosekov, zaščitniku konj in priprošnjiku pri glavobolih. Sv. Štefan je bil jeruzalemski diakon, ki je bil zaradi svoje vere obsodili na smrt s kamenjanjem. V srednji in severni Evropi je bil razglašen za zavetnika konj in živine, saj je nadomestil pogansko božanstvo, ki je varovalo konje.

 

TRADICIJE IN OBIČAJI NA ŠTEFANOVO:
Na Štefanovo se v mnogih župnijah po Sloveniji blagoslavljajo konji. Ta obred ima globoke korenine in se ohranja že stoletja. Eden izmed najbolj množičnih dogodkov, kjer se konji blagoslavljajo, je v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju, kjer ta tradicija traja že več kot 160 let. Vsako leto se zbere več kot 150 konjenikov, ki se odpravijo na povorko do cerkve sv. Frančiška Ksaverja, kjer poteka blagoslov konj.

Poleg Dolenje Stare vasi se konji blagoslavljajo tudi v drugih krajih po Sloveniji, kot so Reteče, Gorenje Sušice, Semič, Šentrupert, Goriška vas pri Škocjanu, Štefan pri Trebnjem, Kapela, Pišece, Harije v Brkinih, Vipava, Videm v Dobrepolju in Laško.

ZAKAJ SE BLAGOSLAVLJAJO KONJI NA ŠTEFANOVO:
Razlog za blagoslov konj na Štefanovo izhaja iz legende, ki pripoveduje o tem, kako je sv. Štefan s pomočjo križa ukrotil divjega konja. Ta dogodek je pridobil poseben pomen v očeh ljudstva in sv. Štefan je postal zaveznik konj. Blagoslov konj na Štefanovo naj bi prvič omenjal rokopis iz Triera v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obredu prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor.

ZAKLJUČEK:
Štefanovo je tradicionalni slovenski praznik, ki združuje konje, blagoslove in vero. Skozi stoletja se je ohranila bogata tradicija blagoslavljanja konj na ta dan, ki je postala del naše kulturne dediščine. Ta praznik nas spominja na povezavo med človekom in živalmi ter na pomembnost spoštovanja in varovanja naše naravne in kulturne dediščine.

 

mib

Mogoče vam bo všeč