EvropaGospodarstvoizobraževanjepredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenija

Stalno predstavništvo Slovenije pri Evropski uniji

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji (SPBR) v Bruslju ima eno ključnih vlog med slovenskim predsedovanjem Svetu EU.

Slovenija ima tako kot druge države članice EU v Bruslju svoje diplomatsko ali stalno predstavništvo, ki v institucijah EU zastopa in predstavlja interese Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb. Na predstavništvu delajo svetovalci oziroma diplomati z vseh ministrstev ter služb in organov v sestavi Vlade Republike Slovenije, ki so strokovnjaki za posamezna področja politik.

Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so slovenski diplomati za šest mesecev prevzeli vodenje več kot 150 delovnih teles Sveta EU, njihova glavna naloga v tem času pa je usklajevanje stališč 27 držav v Svetu EU glede zakonodajnih predlogov in drugih zadev.

Slovensko stalno predstavništvo, ki deluje na naslovu na Boulevard du Régent v bližini evropskih institucij, vodi veleposlanik Iztok Jarc. V predstavništvu je običajno zaposlenih okoli 70 diplomatov, zaradi predsedovanja pa se je to število začasno povečalo na 220 zaposlenih. Poleg diplomatov nemoteno delo zagotavlja tudi administrativno in tehnično osebje.

Organiziranost dela

Vsebine aktov, ki jih na najvišji ravni sprejemajo voditelji držav in vlad ter ministri, na strokovni in tehnični ravni pripravljajo delovne skupine svetovalcev za posamezna strokovna področja. Stalni predstavniki v odboru Coreper II in namestniki stalnih predstavnikov v odboru Coreper I koordinirajo delo teh delovnih skupin in na ravni veleposlanikov pripravljajo zasedanja različnih ministrskih sestav Sveta EU.

Odbor stalnih predstavnikov (Coreper II): pripravlja delo Sveta za ekonomske in finančne zadeve, Sveta za splošne zadeve, Sveta za zunanje zadeve in Sveta za pravosodje in notranje zadeve. V času slovenskega predsedovanja Coreper II vodi slovenski stalni predstavnik veleposlanik Iztok Jarc.

Odbor namestnikov stalnih predstavnikov (Coreper I): pripravlja delo šestih sestav Sveta EU – konkurenčnost, kmetijstvo in ribištvo, izobraževanje, mladina, šport in kultura, zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov, okolje ter promet, telekomunikacije in energija. Med slovenskim predsedovanjem Coreper I vodi slovenska namestnica stalnega predstavnika veleposlanica Tamara Weingerl Požar.

Politični in varnostni odbor (PVO): pristojen je za skupno zunanjo in varnostno politiko (SVZP) ter skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP) Evropske unije. Veleposlaniki iz 27 držav članic spremljajo mednarodne razmere, dajejo priporočila Svetu EU glede strateških pristopov in političnih možnosti ter zagotavljajo politični nadzor in strateško vodenje operacij EU za krizno upravljanje. Med slovenskim predsedovanjem ga vodi veleposlanica Veronika Bošković-Pohar.

Spletno mesto stalnega predstavništva

 

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/stalno-predstavnistvo-slovenije-pri-evropski-uniji/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Stalno+predstavni%u0161tvo+Slovenije+pri+Evropski+uniji+

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa