GospodarstvoSlovenija

Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji, dne 17. 6. 2021 sprejela Prvo poročilo o izvajanju Akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu za obdobje 2018-2020.

Na osnovi poročila je bilo ugotovljeno, da je kljub dejstvu, da lahko podjetja v veliki meri zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic s tem, da dosledno izvajajo že obstoječe predpise, potrebno spodbujati mehanizme, s katerimi bodo podjetja pravočasno zaznala potencialne kršitve človekovih pravic, jih preprečevala oziroma odpravljala ali pa tudi blažila negativne vplive na človekove pravice.

Z Nacionalnim načrtom želi Republika Slovenija okrepiti dejavnosti za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih v celotni vrednostni verigi ter dodatno razvijati sodelovanje med državo, podjetji in gospodarskimi združenji, sindikati, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki. Načrt vsebuje nabor ukrepov in priporočil za zagotavljanje izvajanja Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ne ustvarja pa pravnih zavez.

Namen in cilj Nacionalnega akcijskega načrta je zagotoviti uresničevanje Smernic Organizacije združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in prispevati k zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter doprinesti k skladnosti politik na tem področju.

Nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu >

 

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Photo by Tom Pumford on Unsplash

 

Mogoče vam bo všeč