PolitikaSlovenija

Sporočilo za javnost po današnji skupščini STA: “Dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja”

Slovenska tiskovna agencija (STA) je bila pred 30. leti ustanovljena zato, da opravlja javno službo zagotavljanja celovite obveščenosti javnosti, domače in tuje. Vlada Republike Slovenije je ustanoviteljica in edina družbenica Slovenske tiskovne agencije, d. o. o. in tako tudi 100 % lastnica STA.

Dolžnost in odgovornost vlade je, da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Dolžnost in odgovornost agencije pa je, da davkoplačevalski denar čim bolj racionalno uporabi in svojega lastnika, to je vlado o tem, kako je bil porabljen denar, skladno s Pogodbo o opravljanju javne službe, redno in celovito seznanja. Ne pa kot ravna aktualno vodstvo agencije, ki denar zahteva, poročila o tem, kako je bil porabljen, pa ne bi posredovalo.

Digitalizacija je v 30. letih od nastanka STA bistveno povečala možnosti zagotavljanja širokega dostopa javnosti do informacij. Žal STA teh možnosti ne izkorišča v polnem obsegu. Bistveni del njenih spletnih vsebin ostaja zaklenjen in proti plačilu namenjen le naročnikom. Na spletnih straneh STA je tako brez plačila možen le dostop do kratkih uvodov novic, zato večina javnosti svojo pravico do obveščenosti udejanja tako, da prebira spletne portale drugih medijskih ponudnikov, ki prek plačevanja tržnih storitev, ki jih ponuja STA, brezplačno zagotavljajo celotne povzetke novic.

Vlada je vezavo financiranja javne službe na opravljen obseg storitev javne službe, ki se izvajajo v skladu s poslovnim načrtom STA, sprejela zato, da se okrepi obseg opravljanja storitev javne službe STA. Če bi nadomestilo za opravljanje storitev javne službe vlada tako kot doslej zagotavljala vnaprej, bi se odpovedala edinemu mehanizmu, ki ji omogoča preverjanje, v kakšni meri je bil poslovni načrt STA dejansko uresničen, niti ne bi mogla STA spodbuditi k njegovemu večjemu uresničevanju. Upamo, da bodo tudi poslovodni in nadzorni organi STA spoznali, da je temeljni namen poslanstva STA krepitev storitev javne službe, ne pa povečevanje opravljanja tržne dejavnosti.

Vlada je podrobnosti takega načina financiranja, ki ga je zaradi odločitve Evropske komisije morala uskladiti tudi z zahtevami evropske zakonodaje, uredila v Uredbi o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (Uradni list RS, številka 94/21).

Odziv vodstva agencije, ki je vladno zahtevo po poročilu o porabi davkoplačevalskega denarja interpretiralo kot poseg vlade v uredniško politiko in/ali kot poskus podrejanja agencije določeni politiki, je bil neprofesionalen in neodgovoren do zaposlenih na STA. Bil pa je tudi zavajajoč, kar najostreje obsojamo. Verodostojnost informacij in dostopnost do informacij sta ključna elementa za zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti. Za verodostojnost informacij, ki jih slovenski javnosti posreduje STA, je izključno odgovorno uredništvo agencije, saj se ne poslovodni oziroma nadzorni organi STA ne vlada ne smejo vpletati v uredniško politiko in vsebinsko zasnovo STA.

Skrbi nas ravnanje vodstva STA, ki tudi za ceno likvidnostnih težav, v katerih se je zaradi tega znašla agencija, še naprej problematizira izpolnjevanje določil Pogodbe o opravljanju javne službe. Ker je vlada kot ustanoviteljica tudi v takšnih razmerah dolžna zagotavljati nemoteno izvajanje javne službe, je direktorju Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) naložila, da STA takoj, ko se bo seznanil z njenim celovitim finančnim poslovanjem, nakaže predujem v višini 845.000 EUR za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021.

Iskreno upamo, da bo vodstvo STA v prihodnje sprejelo dejstvo, da je dialog med neposredno vpletenimi bolj učinkovit od sodnih in medijskih pritiskov na reševanje finančnih razmerij med družbo in njeno ustanoviteljico.

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika