SI osebna izkaznica sprednja stran(Foto MNZ)
Notranje zadeveSlovenija

Slovenija: “Ta veseli dan ali po skoraj 24 letih nove osebne izkaznice”

Danes so vse upravne enote in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije začeli sprejemati vloge za izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic. Bistvena novost v postopku vloge je odvzem dveh prstnih odtisov za državljane, starejše od 12 let. Sicer se prstna odtisa že od leta 2009 jemljeta ob vlogah za izdajo biometričnih potnih listov.

 

Spremenjen je tudi obrazec nove osebne izkaznice, ki vsebuje pomnilniški medij (čip). Na čipu so zapisani podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani na obrazcu izkaznice, fotografija in dva prstna odtisa v biometrični obliki.

Zakon o osebni izkaznici določa, da se prstna odtisa, ki sta odvzeta ob vlogi, v evidenci izdanih osebnih izkaznic ne hranita in ne uporabljata za druge namene. Po vročitvi osebne izkaznice se iz evidence brišeta. Če osebna izkaznica ne bi bila vročena v roku 90 dni, se brišeta v roku 90 dni po izdaji osebne izkaznice. Biometrični podatki so torej zapisani samo na čipu individualne osebne izkaznice, zakon pa dodatno izrecno določa tudi, kdaj se lahko uporabljajo. Uporaba je mogoča samo za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje. Pri prehodu meje se torej lahko preverja zgolj, ali so fotografija in prstni odtisi posameznika, ki prečka mejo, res enaki kot podatki, ki so zapisani na čipu individualne osebne izkaznice.

Na čipu osebnih izkaznic, ki se izdajajo po 12. letu starosti, so tudi tri digitalna potrdila, ki bodo omogočala elektronsko poslovanje:

  • sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti,
  • sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti in
  • kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

Izdelave nujnih  vlog za oseben izkaznice  za enkrat še ne zagotavljajo

Pogodbeni izdelovalec novih osebnih izkaznic je Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo seznanil, da trenutno še ne more zagotoviti izdelave nujnih vlog za osebne izkaznice, ki vsebujejo elektronsko identiteto posameznika, torej osebnih izkaznic, ki se izdajajo državljanom po dopolnjenem 12. letu starosti. Vzrok so motnje v zadnji fazi razvoja programiranja čipa. Možnost težav je sicer Cetis v svoji informaciji za javnost napovedal že v prejšnjem tednu. 

Navedeno ne vpliva na možnost samega sprejema vlog na upravnih enotah in diplomatskih predstavništvih in konzulatih v tujini. Pomeni pa, da so lahko takoj izdelane samo osebne izkaznice za otroke do 12. leta starosti, kjer se na čip zapisuje samo biometrične podatke.

Cetis in Ministrstvo za javno upravo, ki pokriva elektronske komponente osebne izkaznice, se maksimalno trudita za čim hitrejšo vzpostavitev delovanja sistema kot celote, težave naj bi bile odpravljene v roku pet delovnih dni. Gre za pogodbeni rok, v katerem mora Cetis izdelati osebno izkaznico in jo predati na pošto.

Državljani imajo pravico, da se njihova vloga obravnava kot nujna v primerih zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti. V takih primerih je treba zagotoviti izdelavo osebne izkaznice v roku enega dneva.

Ker takojšnja izdelava nujnih osebnih izkaznic z elektronskimi komponentami na vloge po dopolnjenem 12. letu starosti ni mogoča, bo Cetis po dogovoru državljanom omogočil izdelavo potnega lista po ceni obrazca nove osebne izkaznice.

Cene osebne izkaznice

Cena osebne izkaznice je sestavljena iz stroška obrazca s personalizacijo, ki je določen s Pravilnikom o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici, in stroška upravne takse.

Za osebno izkaznico z 10-letno veljavnostjo je treba odšteti 29,53 evra, kar je 10,67 evra več kot za staro.

Več o tem v naslednjih dneh.

Vir: mnz&mju&vtc

Mogoče vam bo všeč