Dogodki in prireditveGospodarstvoGospodarstvoizobraževanjeSlovenijaV fokusu

Slovenija je dobila prve certificirane stratege za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost

26. novembra 2021 je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti na
virtualnem srečanju podelil prve certifikate strateginjam in strategu za
družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.


Pilotno usposabljanje na to temo je potekalo od 1. oktobra do 26. novembra
2021, udeležilo pa se ga je šest strokovnjakov z različnih področij. Prvi certificirani Strategi oz. Strateginje za družbeno odgovornost v Sloveniji so
postali: Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja in vodja družbene
odgovornosti, Samo Pergar, strokovnjak za družbeno odgovornost v nabavi, ter Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka, vsi trije iz podjetja Lidl Slovenija d.o.o., k.d..


Certifikate so pridobili tudi Majna Šilih, vodja službe za komuniciranje iz podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Martina Drakulić, sekretarka zadruge iz Kooperative hotelirjev Maribor z.o.o., in mag. Danijela Kocuvan, višja svetovalka področja III iz Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor.

10. decembra 2021 bodo ob podelitvi nagrajencev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2021 podelili tudi posebno priznanje za
Stratega oz. Strateginjo leta 2021.


Glavni ‘čutilci in misleci’ v podjetju, kot jim pravijo v tujini ali Chief Sustainability Officer (CSO) oz. glavni direktorji za trajnostni razvoj, so v svetu in pri nas vse bolj iskan kader.


Zaenkrat še ni veliko strokovnjakov usposobljenih v tej smeri, a se področje
naglo širi. Prvo znano imenovanje za CSO je bila Linda Fisher v podjetju Dupont leta 2004. Do leta 2011 je bilo v javnih podjetjih v ZDA 29 CSO-jev, leta 2020 pa so podjetja Fortune 500 zaposlila več CSO kot v preteklih treh letih skupaj. PwC ima glede na tuje vire načrt vložiti 12 milijard dolarjev za ustvarjanje 100,000 neto novih zaposlitev v ESG (Environmental, Social,
Governance) do l. 2026 (36 % povečanje zaposlenih v podjetju, sedaj jih imajo
284,000). PwC-jevi največji konkurenti — Deloitte, EY, KPMG, McKinsey, Boston Consulting Group in drugi na mednarodni ravni prav tako načrtujejo povečanje zaposlovanja na področju ESG. V Sloveniji smo spodbudili zeleno
transformacijo, zato je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti že leta 2016 pričel usposabljati vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.


Na prvi stopnji tega usposabljanja je v petih letih osnovni certifikat pridobilo že 210 strokovnjakov, podjetnikov, mladih, za stratega pa je danes prvih šest oseb prejelo certifikate druge stopnje.

Usposabljanje je oktobra in novembra 2021 potekalo v sedmih modulih, ki so
vključevali tako virtualna srečanja, kot poslušanje dodatnih predavanj s posnetki, opravljanje praktičnih nalog in končnega izpita.

Področje trajnosti in družbene odgovornosti izjemno raste, prav tako
spremembe EU direktiv in posledično nacionalnih zakonodaj. Podjetja morajo biti vse bolj pripravljena vključevati okoljske, družbene in upravljalske (ESG) vidike v svoje poslovanje, zlasti podjetja iz finančne panoge. V ta namen je potrebno imeti usposobljen kader, s katerim lahko vodstvo ustvarja nove poslovne modele v smeri zelenega in digitalnega prehoda, kot so trenutne svetovne in evropske usmeritve. Da bi ta proces čim lažje izpeljala podjetja vseh velikosti potrebujejo ozaveščeno vodstvo o tem področju in usposobljen kader za ustvarjanje poslovnih transformacij v zeleno in digitalno.

Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj oz. CSO ima temeljno
vlogo pri upravljanju trajnosti z vzpostavitvijo struktur upravljanja ESG za
zagotovitev ustreznega upoštevanja tveganj, z zagotavljanjem nadzora in
ravnovesja pri odločanju, tako da so interesi deležnikov ustrezno zastopani
navzgor, navzdol in v celotni organizaciji ter s prispevanjem k upravnim organom v njihovih organizacijah – od svetovanja upravnemu odboru, predsedovanja pododborom ESG, sodelovanja v delovnih skupinah in pomoči pri oblikovanju dnevnega reda o odborih za tveganje, revizijo, odškodnine in večje spremembe.

Vsekakor bodo podjetja vse več zaposlovala Chief Sustainaibility Officer-je,
torej direktorje za področje trajnosti in družbene odgovornosti. Ti so tik pod
vrhnjim menedžerjem in postajajo vodje novo ustanovljenih strateških oddelkov.


Da bi oseba uspešno koordinirala področje, mora imeti najmanj univerzitetno
izobrazbo ali več, dolgoletne delovne izkušnje ter strateški pogled na različne
teme. Oseba mora biti zmožna povezovati številna področja – od okoljevarstva do odnosov s skupnostjo, dobavnih verig, prodaje, razvoja, inovativnosti, kadrov… V ta namen mora biti sposobna povezati različne oddelke in ljudi ter s svojim delom aktivno prispevati k razvoju podjetja. CSO mora biti sposoben podati kratke in jasne informacije vrhnjemu menedžmentu in letega navdušiti za uvedbo področja v celotno organizacijo in za sodelovanje s številnimi deležniki, s katerimi se podjetje, organizacija srečujejo v svojem poslovnem
in širšem družbenem ter naravnem okolju.

V EU in mednarodno se namreč pripravljajo številne spremembe, tudi
zakonodaje na temo trajnosti in družbene odgovornosti. Če podjetje ni v koraku s tem, svojih poslovnih modelov ne bo zmoglo prenoviti, prilagoditi novim zahtevam tako zakonodaje, kot trga.

Članek je bil originalno objavljen v reviji IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 9/XIV, november 2021

 

Mogoče vam bo všeč