LokalnoSlovenija

Še prej kot smo si mislili: Severno vezno cesto so danes odprli za promet

Mestna občina Celje je iz Upravne enote Celje prejela pravnomočno uporabno dovoljenje, na podlagi katerega so danes za promet odprli skoraj 500 metrov dolg odsek nove severne vezne ceste, ki je s prometnega vidika za naše mesto izjemno pomemben. Pa iz vidika občanov, da imajo občutek da se to dela za njih.

Kljub temu da  je bila gradnja zaradi slabo nosilnega terena, ki ga je bilo potrebno dobro utrditi,  zahtevna, so strokovne službe Mestne občine Celje projekt zaključile v dobrem letu dni.« Ministrstvu za infrastrukturo, izvajalcu gradbenih del in med drugimi tudi nadzorniku se zahvaljujemo za kvalitetno opravljeno delo in odlično sodelovanje, voznikom, kolesarjem in pešcem pa želimo varno uporabo naše nove prometne pridobitve. Veselimo se pomladi, ko bomo lahko okolico nove severne vezne ceste, ob kateri raste 119 javorjev, tudi lepo uredili«., so zadovoljni na mestni občini.

Kot smo seznanjeni  in je bilo tudi  že večkrat poudarjeno, nova dvopasovnica zagotavlja najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenjuje promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce so začeli lani jeseni. Zgrajeni sta tudi dve novi krožišči. Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno,  drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec. Pomembno je, ker na tem območju umirja promet in zagotavlja večjo prometno varnost ter večjo pretočnost. V sklopu projekta je  sočasno urejeno  odvodnjavanje, odtekanje in melioracijo vod, plinovod in telekomunikacijsko omrežje ter novo javno razsvetljavo in urbano opremo ter z novima avtobusnima postajališčema je  omogočena  vzpostavitev mestnega potniškega prometa.

Vrednost projekta Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za kolesarje in pešce  znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov. Na Mestni občini Celje pričakujejo, da bodo še letos in prihodnje leto od Ministrstva za infrastrukturo prejeli okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike. Lokalnemu prometu osebnih vozil bo omogočal najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.  Investicija je stala nekaj manj kot 264.000 evrov.

Še razlog več za zadovoljstvo z nečem, ki bo izboljšalo kvaliteto bivanja, prometa in dobrega počutja Celjanov in Celjank. To ne pomeni da bo sedaj nastopila pavza. Nasprotno. Z vsakim dosežkom se »apetiti« in razmišljanja o naslednjih izboljšanjih ali dviga življenjske ravni v knežjem mestu povečujejo. To pomeni da je treba temu prisluhniti in s časom to spremeniti v neko bolj otipljivo obliko za nadaljnje obravnave

Danes se  lahko snovalci in meščani lahko pohvalijo z še enim biserom na ogrlici  dobrih počutij  vseh  ki živijo v knežjem mestu.

Vane T. Costa

Foto: Gregor Katič

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno