Vložena zahteva za oceno ustavnosti glede priznanja Palestine
PolitikaSlovenijaV fokusu

SDS in NSi skupaj: “Vložena zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina”

O nečem takem kot je priznanje Palestine, ki ni država, ki nima vseh potrebnih atributov države, ki ima namen za dosego svoje državnosti izničiti obstoj druge države, s pomočjo terorizma,  je še kako potrebna ustavna presoja oziroma ocena ustavnosti. Pa tudi voluntaristično ravnanje aktualne oblasti, ki je pravzaprav en sam  voluntarizem podprt s političnim analfabetizmom.  Hudo.

Zahtevo o oceni ustavnosti  vlaga najmanj tretjina poslancev, ki ni podprla sprejema sklepa, in sicer 32 poslancev, katerih seznam s podpisi je priložen tej zahtevi. Poslanci, ki vlagajo zahtevo, niso med tistimi, ki so na 73. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 4. 6. 2024 glasovali za sklep o priznanju Palestine.

 Zahteva se vlaga zaradi kršitve v postopku obravnave in sprejema omenjenega sklepa, kršitve Ustave Republike Slovenije, Poslovnika državnega zbora, avtoritarnega in samovoljnega ravnanja ter zlorabe postopka, na kar so podpisani poslanci in poslanke opozarjali že v postopku obravnave.

 

 

Spomniti je treba naslednje:  Pred začetkom 73. izredne seje Državnega zbora RS, 4. junija 2024, je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora z obravnavo predloga Slovenske demokratske stranke za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina in posledično za širitev 73. izredne seje DZ RS. To je v nasprotju s 184. členom Poslovnika državnega zbora, ki v tretjem odstavku določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ne glede na opozorilo, da gre za kršitev Poslovnika državnega zbora, je predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič nadaljevala s postopkom obravnave. Zaradi nedopustnega obvoda poslovnika in njegove grobe kršitve so poslanke in poslanci SDS umaknili predlog za razpis posvetovalnega referenduma in po začetku 73. izredne seje DZ RS vložili spremenjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. Nato je bila isti dan, 4. 6. 2024, naknadno sklicana še 74. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, ki ga je koalicija zavrnila. Koalicijski poslanci so se vrnili k odločanju in izglasovali sklep o priznanju Palestine.

 

Janez Janša: O nujnosti sprejetja predmetne zahteve za oceno ustavnosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi št. U-I-197/97 navaja, da zakonske določbe niso protiustavne zgolj, kadar je njihova vsebina v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavno določenega postopka njihovega sprejema. Takšno ravnanje nesporno spodkopava demokratični proces in je slaba popotnica za nadaljevanje dela Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem se relativizira določbe poslovnika državnega zbora ter vzpostavlja nedemokratična in zato nevarna praksa dela Državnega zbora Republike Slovenije.

 

 

Ker se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanje politično vprašanje. Takšen odvzem možnosti poslancem predstavlja neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev Ustave Republike Slovenije.

 

In še dodatek: Tozadevno priznanje tvorbe ki še država ne more biti,  je bila izrabljena izrecno za dnevno politične cilje, ki nimajo  za cilj  konkretno udejanjanje temveč za morebitno nesmotrno praznjenje proračuna za metanje pomoči iz zraka ter iskanje primernih padal za dostavo humanitarne pomoči iz zraka. Še celo nekdanja, danes neobstoječa,  država ni priznala Palestino temveč vlogo PLO kot predstavnico  interesa ljudi na območju države Izrael kjer povečini živijo Palestinci. In nič več kot to.  S samim priznanjem je dejansko izenačila   terorističnega Hamasa z interesi morebitne  države Palestine. To je  daleč od tega da je Hamas legitimna oblast, še najmanj pa za vse Palestince.

Poleg že prej omenjenega voluntarizma je potrebno dodati, da si je vlada privoščila  intrumentalizacijo  vloge mnenje-dajalca ali presojevalca  v imenu vseh državljanov, ki pa niti zdaleč ni enako mnenju vladnih odločevalcev.

 

 

Glede na navedeno predlagatelji predmetne zahteve Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlagajo:

 

da sprejme predmetno zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2024, dne 5. 6. 2024, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 6. 2024;

da zadevo obravnava absolutno prednostno;

da ugotovi, da je sklep v neskladju s 1. členom, 2. členom, 44. členom, 86. členom in 89. členom Ustave Republike Slovenije ter 184. členom Poslovnika državnega zbora in ga odpravi.

 

Bog požegnaj slovensko pamet in ustavno sodišče, ki bo stvar vrnila  na izhodišče  in zadevo priznanje  Palestine vrnila tam kjer je, najprej za neustavno in posledično temu tudi razveljavila  priznanje.

 

Vane T. Costa

Vir: SJ

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika