Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju -foto EU
Kulturapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021

S kulturo gradimo boljši jutri. Tudi zaključek kulturnega predsedovanja Slovenije EU. Na vrsti je Francija

Tokratno zasedanje ministric in ministrov za kulturo, avdiovizualne zadeve in medije, ki ga je danes v Bruslju vodil minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, je s sprejetjem sklepov in razpravami utrdilo zavezo slovenskega predsedovanja za boljši jutri – za zeleno, trajnostno, kulturno raznoliko in odporno Evropsko unijo.

Minister dr. Vasko Simoniti v družbi nemške in portugalske ministrice za kulturo

Na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so v dopoldanskem delu, namenjenem obravnavi tem s področja kulture, najprej sprejeli sklepe o visokokakovostni arhitekturi in pobudi Novi evropski Bauhaus. Sklepi izhajajo iz spoznanja, da je treba inovacije in tehnološki razvoj vedno in povsod uglasiti s človekovo potrebo po kakovostnem bivalnem okolju, kjer arhitekturne rešitve povezujejo tradicijo in sodobno tehnologijo.

Spomnimo, Evropska komisija je pobudo Novi evropski Bauhaus zasnovala z namenom uresničevanja ciljev evropskega zelenega dogovora prek kulture, kulturne dediščine, ustvarjalnosti, raziskovanja in tehničnega inoviranja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je septembra v svojem letnem nagovoru dejala, da predstavlja Novi evropski Bauhaus »dušo evropskega zelenega dogovora«. Zato sprejeti sklepi med drugim vsebujejo priporočila in spodbude državam članicam, da v prostorsko načrtovanje uvedejo predlagana kvalitativna merila in pa načela krožnega gospodarstva ter izboljšajo dostop do informacij in finančnih instrumentov za podporo vseh prihodnjih projektov, ki so povezani s človekovim bivalnim okoljem. Cilj je, kot je poudaril minister, da kultura, visokokakovostna arhitektura in grajeno okolje, ki so ključne prvine Novega evropskega Bauhausa, postanejo izhodišče vseh medresorskih politik, ki zadevajo bivalno okolje.

Ob potrjevanju sklepov o evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebinah je minister izrazil zaskrbljenost, saj evropski avdiovizualni in medijski sektor še vedno čuti posledice pandemije covida-19. Pojasnil je, da so bistveno nižji prihodki v kinematografih vodili do zmanjšanega obsega finančnih sredstev za izvirne evropske produkcije. To pa je, kot je povedal, “pripeljalo do tekmovanja ponudnikov za prevladujoč položaj na trgu avdiovizualnih storitev na zahtevo, s pomembnimi razlikami med ponudniki”. Namen sprejetih sklepov je zato spodbuditi države članice in Evropsko komisijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočili avdiovizualnemu in medijskemu sektorju konkurenčno prednost in trajnostni razvoj na evropskem in mednarodnem trgu. Predlagani ukrepi poudarjajo pomen oblikovanja rešitev, ki bodo na digitalnem trgu pripeljale do boljše vidnosti in dostopnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin. Za večjo konkurenčnost teh vsebin v Evropi pa so ključne inovativnost, ustvarjalnost ter kulturna in jezikovna raznolikost, ki so hkrati tudi njihova glavna prednost.

V okviru orientacijske razprave je minister dr. Simoniti vodil izmenjavo mnenj o strateškem pomenu pravice do dediščine za prihodnost Evrope in za svetovni trajnostni razvoj. Na njegovo pobudo se je razprave udeležila Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalna sekretarka Europe Nostre. V razpravi so sogovorniki med drugim izrazili skrb nad položajem kulturne dediščine in umetnikov, predvsem umetnic, v Afganistanu. Ob zaključku razprave je minister dr. Simoniti poudaril, da azilna in migracijska politika sicer nista v pristojnosti ne Evropske unije ne ministrov za kulturo, vendar imamo “kot ministri za kulturo vso moralno pravico, da pozovemo k razmisleku, kako bi lahko prispevali k humani obravnavi najbolj ogroženih skupin umetnikov iz te države. Vsekakor lahko tem umetnikom pomagamo vsaj, da se bo njihov glas slišal”.

Na koncu zasedanja so se ministri med drugim seznanili s pobudami za okrevanju kulturnega sektorja po pandemiji covida-19 ter prisluhnili predstavnikom Francije o prednostnih nalogah prihajajočega francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Evropska komisija je predstavila informacije o vzpostavitvi enotne točke za financiranje kulturnih sektorjev v obdobju 2021–2027.

Minister dr. Simoniti se je sogovornikom zahvalil za tvorno razpravo in sodelovanje pri oblikovanju dokončnih predlogov sklepov ter poudaril, da so sprejeti sklepi pomemben dosežek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Ob tem se je še posebej zahvalil predstavnikom tria predsedstva:

Z današnjim svetom zaključujemo izjemno plodno in pomembno delo predsedovanja tria, zato se za sodelovanje najlepše zahvaljujem nemški in portugalski kolegici.” Francoski delegaciji, ki bo na čelo Sveta Evropske unije stopila 1. januarja 2021, pa je zaželel uspešno delo.

vtc

vir-MK.gov.si

foto(EU)

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura