2.seja MS MOC Foto:MOC
LokalnoPolitikaSlovenija

Prvi polčas o proračunski razpravi šel gladko skoz: “Mestni svet Mestne občine Celje potrdil letošnji občinski proračun v prvem branju”

Danes je v Veliki dvorani Narodnega doma potekala druga redna seja v novem sklicu Mestnega sveta MO Celje. Na njej je  Mestni svet Mestne občine Celje  obravnaval in sprejel občinski proračun za leto 2023 v prvem branju. Skupni prihodki proračuna so predvideni v višini 77,4 milijona evrov, odhodki pa bodo znašali 81,3 milijone evrov.

Foto:MOC

Priprava letošnjega proračuna je bila v okoliščinah energetske in siceršnje draginje, naraščajočih stroškov izdelkov in storitev, zagotavljanja zakonskih obveznosti, v obdobju, ko še ni evropskih razpisov za novo finančno perspektivo ter ob željah ožjih delov lokalne skupnosti, precejšen izziv.  Ali so odgovori na te izzive primerni, bomo vsekakor izvedeli.

 

Proračun za letošnje leto je kljub vsemu še vedno investicijsko obsežen, pri čemer vključuje tudi več projektov, ki se letos zaključujejo, pa tudi nove investicije, za kar je skupno namenjenih nekaj več kot 30 milijonov evrov. V tem letu se načrtuje zaključek projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje in Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje (Centralka), dokončanje Fotohiše Pelikan, prenova atletske steze na stadionu Kladivar, rekonstrukcija stavbe zdravstvenega doma in začetek del za celotno rekonstrukcijo Razlagove ulice, izvedba rondoja na Pucovi ulici, izgradnja varovanih stanovanj na Vodnikovi ulici in ureditev Kareja 7, začenja se priprava dokumentacije za sklop projektov s področja zagotavljanja poplavne varnosti. Med večje investicije sodijo še ureditev Obrtne ceste, ureditev Ceste v Lokrovec, projekt Ekonomsko poslovna cona Trnovlje jug itd. Leto bo namenjeno tudi izboru in pripravi dokumentacije za projekte, ki jih bomo v tekoči finančni perspektivi izvajali v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in bodo vezani na urbano prenovo, trajnostno mobilnost in zeleno infrastrukturo.

Foto: MOC

Občinska uprava bo do naslednje seje, ki bo 22. marca 2023, zavzela stališča do predlaganih pripomb proračuna, ki so jih podali v mestnih četrtih in lokalnih skupnosti ter svetniki na današnji seji in jih vključila v obravnavo za drugo branje.

Glede na to da ekvilibristika ni veščina ki je doma v pogovorih za delitev proračunskega kolača na manjše dele  med ožjimi deli lokalne skupnosti, se morda pričakuje več razburjenja in  vzvalovanja v proračunskem »morju« pričakovanj.

Ravna črta razpoloženja in dogajanja zagotovo ni za pričakovati.

Vane T. Costa

Viri in foto: moc&vtc

 

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno