Predsednik Vlade z podpredsednikoma(foto-KPV)
PolitikaSlovenijaV fokusu

Predsednik vlade Janez Janša na delovnem obisku v pomurski regiji. Tudi ministrska ekipa. Tako kot mora biti.

Vlada Republike Slovenije je danes obiskala regijo Pomurje, ki jo sestavljajo občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

 

Pomurska regija je najbolj severovzhodna, najbolj ravninska in najbolj kmetijska statistična regija Slovenije. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere, predvsem za poljedelstvo. Pomurje je funkcijsko povezano območje, ki ga sestavljata dve geografski regiji – Prekmurje in Prlekija, ki ju ločuje reka Mura. Regija izstopa po najnižjem naravnem prirastu (–4,7 na 1.000 prebivalcev), v tej regiji je negativen tudi skupni prirast, to je seštevek naravnega in selitvenega prirasta (–0,5 na 1.000 prebivalcev). Pomurje je edinstvena obmejna slovenska regija, saj meji na tri države: na Avstrijo, na Madžarsko in na Hrvaško. Pomurje je tudi stičišče kultur in verstev ter etničnih skupin, kar daje regiji specifični kulturni značaj. Vedno bolj pomembna gospodarska panoga v Pomurju je turizem. Leta 2020 je bila v pomurski regiji ena najuspešnejših turističnih sezon, saj so zabeležili skupno 1,2 milijona nočitev.

Ministrska ekipa se je najprej sestala na delovnem posvetu v Raziskovalno izobraževalnem središču (RIS) Dvorca Rakičan v Murski Soboti. Vladno ekipo je uvodoma pozdravil murskosoboški župan dr. Aleksander Jevšek in članom vlade zaželel prijetno bivanje v regiji. Med drugim je v pozdravnem govoru dejal, da regija potrebuje podporo vlade, osnovni problem regije je demografija ter, da so ponosni na mala in srednja podjetja, ki imajo ideje in načrte, rabijo pa podporo in zagonski kapital

Na delovnem posvetu so ministrice in ministri spregovorili predvsem o projektih v regiji na področju kmetijstva kot vodilni panogi v regiji, turizma, infrastrukture, kohezijskih in evropskih sredstev, gospodarskih priložnosti, izobraževanja, kulture, notranjih zadev, zdravstva, upravnih storitev, dolgotrajne oskrbe in pravosodja. Spregovorili so tudi o problematiki demografije, izseljevanju mladih iz regije, narodnostnih vprašanjih in o Slovencih v Porabju,

Predsednik vlade Janez Janša je po delovnem posvetu obiskal podjetje Panvita v Murski Soboti in se srečal z vodstvom podjetja. Sledilo je delovno kosilo s predstavniki Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Predsednik vlade se je v popoldanskem delu regijskega obiska srečal še z evangeličanskim škofom mag. Leonom Novakom in murskosoboškim škofom dr. Petrom Štumpfom. V Murski Soboti pa je obiskal tudi podjetje MOL Slovenija ter se srečal z županom Občine Lendava Janezom Magyarom.

Predsednik vlade Janez Janša je po delovnem posvetu vlade z ministrom za kmetijstvom Jožetom Podgorškom obiskal podjetje Panvita. Danes Skupino Panvito sestavlja 9 povezanih družb, ki zaposlujejo čez 600 oseb in uresničujejo svoje poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali. Skupina Panvita Panvita povezuje tri med seboj prepletene dejavnosti: kmetijstvo, meso in mesne izdelke ter ekologijo in energetiko. Srečanje z vodstvom je bilo namenjeno predstavitvi podjetja, ki predstavlja pomemben steber slovenske prehrambene varnosti in pogodbeno sodeluje z 2.000 družinskimi kmetijami.

Obisku Panvite je sledilo delovno kosilo predsednika vlade s predstavniki Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Srečanja s predsednikom vlade, državnim sekretarjem dr. Vinkom Gorenakom in direktorjem Urada za narodnosti mag. Stanetom Baluhom so se udeležili Ferenc Horváth, predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti ter podpredsednika skupnosti Zsuzsanna Bači in Dušan Orban. Na delovnem kosilu so spregovorili o sodelovanju z vlado, o skladu za razvoj narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje in o delovanju Kulturno turističnega mladinskega društva.

Delovnemu kosilu je sledil obisk škofije Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji in srečanje s vodstvom škofije, s škofom mag. Leonom Novakom in inšpektorjem Bojanom Prosičem. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o delovanju in pomenu evangeličanske cerkve na Slovenskem, epidemiji covida-19, ki je prizadela tudi delovanje verskih skupnosti, in o delu škofije za skupno dobro.

Predsednik vlade je v Murski Soboti obiskal podjetje MOL Slovenija in se srečal z vodstvom podjetja. Temi pogovorov sta bili širjenje poslovanja družbe MOL Slovenija in gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in v Sloveniji.

Obisku podjetja MOL Slovenija je sledilo srečanje z murskosoboškim škofom dr. Petrom Štumpfom. Srečanja se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch. Spregovorili so o življenju in delu škofije ter o sodelovanju s Slovenci v Porabju.

Predsednik vlade se je pred javno tribuno srečal še z županom Občine Lendave Janezom Magyarom. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o razvoju občine.

Soboški škof dr. Peter Štumpf in Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

Regijski obisk predsednika vlade Janeza Janše v Pomurju se je tradicionalno zaključil na srečanju z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki je potekalo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Ja,   tudi to je bilo rečeno na tribuni, da je cilj in namen te vlade, moralo bi pa biti tudi od vsakokratne vlade, da se Pomurje dvigne iz zaostanka ki je trenutno v napredek, ki bi lahko dvignil  regijo nad slovenskim povprečjem. Če si to v Pomurju želijo to si želi tudi  vlada. To je tudi  način dela te vlade , ki bo vedno počela vse kar naredi življenje Pomurcev lepše in bolj znosno.

Vane T. Costa

Vir: gov.si

Slike:KPV

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika