SlovenijaTurizemzanimivo

Podaljšanje protikorona ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete

Vlada je 23. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) do 31. 3. 2021. Omenjeni ukrep se nanaša na  samozaposlene osebe, družbenike in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19.

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec 2021 bo na voljo predvidoma 11. 1. 2021.

Dostopna bo zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 EUR na mesec. Do kdaj je treba vložiti vlogo in kdaj bo nakazilo?
  • Do 31. 1. 2021: če bo izjava vložena do tega datuma za januar, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021
  • od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, ali samo za januar, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.
  • od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

Primer: Če bo zavezanec 25. 1. 2021 oddal Izjavo, v kateri bo obkljukal vse tri mesece (januar, februar in marec), bo po 1.100 EUR prejel 10. 2. 2021, 10. 3. 2021 in 10. 4. 2021. Če bo oddal izjavo z obkljukanimi vsemi tremi meseci šele v marcu, bo 10. 4. 2021 prejel izplačilo za vse tri mesece skupaj.

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

OPOZORILO:

Za uveljavljanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka je treba imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve). Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

Vračilo MTD in nato vloga za izgubljeni dohodek

Če upravičenec vrne izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in je za isto obdobje, za katerega je prejel izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, izpolnjeval pogoje za delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz 93. člena  ZZUOOP (karantena), lahko v 30 dneh od vračila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka vloži vlogo preko informacijskega sistema FURS. FURS izplača delno povrnjeni izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge.

 

Priloga:

VIR: FURS

avtor: Klara Korenč

vir: https://www.klarinsvet.si/podaljsanje-protikorona-ukrepov-za-samozaposlene-druzbenike-in-kmete/?utm_source=novice%20email&utm_medium=email&utm_campaign=blog

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija