Vir: Gov.si
GospodarstvoLokalnoPolitikaSlovenija

Odziv ministrstva na gibanje brezposelnosti

Odziven trg dela je prioriteta dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja. Na MDDSZ vseskozi spremljamo in analiziramo razmere na trgu dela in se skladno s potrebami nanje tudi prioritetno odzivamo.

Drugi val epidemije je poslabšal gospodarsko razpoloženje in stanje na trgu dela. Število registrirano brezposelnih se je po štirih mesecih zniževanja (jul., avg., sept., okt.), novembra in decembra 2020 povečalo. Konec decembra 2020 se je brezposelnost povečala zaradi običajnega sezonskega povečanja iztekov zaposlitve za določen čas in zaradi upada zaposlovanja. Omejitve, ki jih je prinesla epidemija, so poslabšale razmere na trgu dela, vendar so izgubo delovnih mest ublažili sprejeti interventni ukrepi za ohranjanje delovnih mest, zato sta bila letos padec zaposlenosti in rast brezposelnosti manjša, kot bi sicer bila.

Ključna interventna ukrepa, ki jih je sprejela Vlada, sta ukrep čakanja na delo in ukrep subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki sta zagotovo ublažila večjo izgubo delovnih mest. Za ukrep čakanje na delo je Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem (ZRSZ) do 30. decembra 2020 izplačal nekaj več kot 328,5 mio evrov. Za ukrep skrajšanega delovnega časa pa nekaj več kot 25,1 mio evrov za skoraj 34.000 oseb.

Na MDDSZ in ZRSZ si prizadevamo, da delodajalci čim prej prejmejo finančno pomoč, zato smo tudi v januarju predvideli več izplačil. Naslednje izplačilo sredstev za ukrep čakanja na delo je načrtovano za 8. 1. 2021 in nato vsak četrtek do konca meseca januarja. Za krajši delovni čas je naslednje izplačilo predvideno za 14. 1. 2021. Vlada je tudi na predlog MDDSZ podaljšala možnost subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga lahko koristijo delodajalci, ki zaposlenim ne morejo zagotavljati polnega obsega dela, in sicer do konca junija 2021.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (PKP 7) prinaša tudi pomemben ukrep za brezposelne, prijavljene v evidenci ZRSZ. In sicer ponovno možnost pridobitve začasnega denarnega nadomestila za tiste brezposelne osebe, ki so izgubile zaposlitev v času druge razglasitve epidemije. Začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 EUR bruto mesečno bodo prejemali brezposelni, ki jim je od 18. 10. 2020, v času trajanja razglašene epidemije COVID-19, prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in so bili pred 18. oktobrom 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost po določbah zakona, ki ureja trg dela. V času priznanja nadomestila je oseba vključena v obvezna socialna zavarovanja kot brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Ključna prizadevanja in skrb za omilitev posledic epidemije so trenutno usmerjena v ohranitev čim več delovnih mest in pomoč različnim skupinam prebivalstva. Tudi programi aktivne politike zaposlovanja (APZ) predstavljajo pomoč brezposelnim osebam in delodajalcem. Eden od takih je program SPIN oziroma program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve Namen projekta je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Glede na hitro spreminjajoče stanje na trgu dela, ki ga na ministrstvu redno spremljamo, bomo v skladu s potrebami trga dela programe APZ po potrebi dodatno dopolnjevali in prilagajali na način, da bodo naslovili potrebe najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

Avtor: L.S.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč