Politikapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaV fokusu

Obrambni ministri EU razpravljali o krepitvi evropske obrambe

21. oktobra 2021 so se obrambni ministri EU srečali na zadnji razpravi pred predstavitvijo osnutka Strateškega kompasa, ki bo postavil politične smernice za razvoj evropske obrambe in varnosti v naslednjem desetletju. Razpravljali so o hitrih odzivnih silah, zoperstavljanju hibridnim grožnjam, razvoju kritičnih zmogljivosti in poglobitvi strateškega partnerstva z Natom.

Nedavni dogodki nas utrjujejo v prepričanju, da moramo še naprej razvijati lastne zmogljivosti in sposobnost ukrepanja. Za to potrebujemo skupen pogled na grožnje, s katerimi se soočamo, in nabor konkretnih ukrepov za njihovo skupno obravnavo. Prav o tem gre pri strateškem kompasu. Če bo dovolj politične volje, bo prihodnje leto prelomno za evropsko obrambo.

Josep Borrell FontellesVisoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko EU

Afganistan je pokazal, da nam manjkajo kritične zmogljivosti, s katerimi bi lahko imeli večjo vlogo pri reševanju situacije v sodelovanju z Natom. Poiskati moramo rešitve za hitrejše postopke odločanja, zato Slovenija podpira konkretne predloge v tej smeri.

mag. Matej Toninminister za obrambo

Ministri in ministrice so v razpravi ponovili, da mora biti EU sposobna hitrejšega samostojnega odzivanja na krize, zlasti v neposredni soseščini, pa tudi širše. Hitre odzivne sile (Rapid Reaction Forces), so ena od možnosti, o katerih so razpravljali. Govorili so tudi o mehanizmih za hitrejše sprejemanje odločitev v okviru obstoječih pogodbenih določil in večji finančni solidarnosti.

V okviru krepitve odpornosti na kompleksne krize so ministri razpravljali o potrebi po naboru orodij za zoperstavljanje hibridnim grožnjam (hybrid toolbox) in nujnih ukrepih za odzive na zlonamerne aktivnosti različnih hibridnih akterjev. Poudarili so pomen dostopa do strateških domen, kot so kibernetski prostor, pomorsko področje in vesolje.

Ministri so govorili tudi o razvoju kritičnih obrambnih zmogljivosti (flagship capabilities) v skladu s šestimi fokusnimi področji Usklajenega letnega pregleda obrambe (Coordinated Annual Review on Defence – CARD), pri čemer naj bi primarno razvijali zmogljivosti za neposredno zapolnjevanje primanjkljajev in povečanje strateške neodvisnosti EU. Med prednostnimi področji so strateški transport, oskrba z gorivom v zraku, sistem zgodnjega opozarjanja, zmogljivosti strateškega napovedovanja in obveščevalne zmogljivosti.

Izrazili so nujnost krepitve in razširitve sodelovanja med EU in Natom. V obeh organizacijah potekata strateška procesa – v EU Strateški kompas in v Natu Strateški koncept. Ministri so pozdravili pripravo tretje deklaracije EU in Nata do konca letošnjega leta, s katero bi dali jasen političen signal strateškega partnerstva obeh organizacij.

Tokratna ministrska delavnica, ki je potekala v so-organizaciji slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in Evropske službe za zunanje delovanje (European External Action Service – EEAS), pomeni zaključno fazo strateškega dialoga pred novembrsko predstavitvijo osnutka dokumenta, ki naj bi bil dokončno potrjen marca naslednje leto.

Vir:https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/obrambni-ministri-eu-razpravljali-o-krepitvi-evropske-obrambe/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Obrambni+ministri+EU+razpravljali+o+krepiti+evropske+obrambe

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika