GospodarstvoKmetijstvoSlovenijaVeč

nova publikacija ZADRUŽNIŠTVO Stanje v Sloveniji 2020

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je v okviru projekta Delati skupaj – za socialno družbo izdalo tudi zanimivo publikacijo o zadružništvu.

»Zadruge so način družbeno-gospodarskega povezovanja, ki se kot alternativa kapitalističnemu gospodarstvu po vsem svetu razvija že več kot dvesto let. V svetu je 1,2 milijarde članic (zadružnic) povezanih v več kot 3 milijone zadružnih podjetij. Zadružnice torej predstavljajo 15 % odraslega prebivalstva sveta. Več kot 270 milijonov ljudi je zaposlenih v zadrugah, torej okoli 10 % vseh zaposlenih na svetu.«
Pri opredelitvi zadrug je ključno razlikovanje med združenjem oseb in združenjem kapitala. Časovno gledano je v raziskavi okvirno predstavljeno daljše zgodovinsko obdobje od leta 1856 do danes (družbeno-ekonomski pomena zadružništva v Sloveniji) in omenjeno prehodno obdobje tranzicije – spremembe na področju zadružništva po letu 1991. Podrobneje pa je predstavljeno stanje na področju zadružništva v Sloveniji v zadnjih 10 letih (statistika 2010-2019).
Zaključne ugotovitve kažejo, da:
»v deležu prometa in zaposlovanja ter v obsegu storitev in proizvodov zadruge v Sloveniji močno zaostajajo za svetom. Slovenska zakonodaja in podporno okolje je dovolj dobro za to, da razvoja zadružništva neposredno ne zavira, vendar pa ga tudi eksplicitno zadostno ne spodbuja. Podobno lahko rečemo za finančne instrumente za zadružništvo v Sloveniji.«
Avtorica publikacije je dr. Karolina Babič
Publikacijo si lahko brezplačno snamete na strani https://socialna-druzba.si/sd_w1/wp-content/uploads/2021/02/ZADRU%C5%BDNI%C5%A0TVO_Poro%C4%8Dilo-in-smernice-za-razvoj_2020.pdf?fbclid=IwAR3Jk2VXlIHfRCKrG4_wcBRx_PSxOAU-kNVNpvtS4C5ZYbSOFC2ik_DUDvk
vir: https://socialna-druzba.si/novice/4017_delati-skupaj-za-solidarno-druzbo-predstavitev-projekta/?fbclid=IwAR0PFz6nxMG19GNzvnGGLP-p7U_dV5tLZ-sYlQ_YITAIPDLdwxbemZMrMqU
mib

 

Mogoče vam bo všeč