SlovenijaZdravjeŽivljenje

NIJZ- Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

Do prenosa virusa SARS-CoV-2 po zraku lahko pride zaradi:

NEUSTREZNEGA PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE PROSTOROV,

ZADRŽEVANJA VEČ LJUDI SKUPAJ V ZAPRTIH PROSTORIH.

KAJ LAHKO NAREDIMO, DA PREPREČIMO PRENOS VIRUSA PO ZRAKU:

 1. Upoštevanje splošnih higienskih priporočil: uporaba obraznih mask – ohranjanje medosebne razdalje – higiena rok, kihanja in kašlja.
 2. Preverite možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu
 3. Nastavitve prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka (prostori z več ljudmi):

KLJUČNA PRIPOROČILA:

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 • Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
 • Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

DODATNA PRIPOROČILA:

 • Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
 • Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda vsaj MERV 13 ali več).
  1. Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.

 

V času širjenja virusa SARS-CoV-2, priporočamo upoštevanje sledečih podrobneje opisanih priporočil za prezračevanje prostorov in vzdrževanje sistemov za mehansko prezračevanje.

Nastavitve mehanskega prezračevanja:

 • Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka zraka naj deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu iz prostora. V času, ko so ljudje prisotni v prostorih, naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka. Medtem, ko je v preostalem času pretok zraka lahko zmanjšan.
 • Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka, svetujemo sočasno naravno prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken na stežaj).
 • Prezračevalni sistemi, ki zahtevajo nastavitev vrednosti CO2, naj se nastavijo na nižjo vrednost od običajne, zadostuje nastavitev na 400 ppm.
 • V stavbah, ki zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 niso v uporabi (nekatere pisarne ali izobraževalne ustanove), prezračevanja ni priporočljivo izklopiti, lahko pa deluje z zmanjšanim pretokom zraka.
 • V stavbah brez mehanskih prezračevalnih sistemov je priporočljivo redno odpiranje oken na stežaj, veliko več kot običajno, tudi če to povzroča nekaj toplotnega neudobja.

Prezračevanje toaletnih prostorov:

 • Odvodni prezračevalni sistem za toaletne prostore mora delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na podoben način kot celotni prezračevalni sistem stavbe.
 • Odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
 • Uporabnike toaletnih prostorov naj se opozori, da straniščne školjke izplakujejo s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak.

Varna uporaba prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote:

 • Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote mora imeti zagotovljen ločen dovod in odvod zraka.
 • V primeru netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote se lahko delci z virusom v izstopnem zraku ponovno vrnejo v prostore z vstopnim zrakom. Netesnost takšnih sistemov je lahko posledica nameščenosti rekuperatorjev slabše kakovosti, ob nepravilni namestitvi in pri slabem vzdrževanju sistemov. Puščanje takšnih sistemov mora biti nižje od 5% in se mora izravnavati s povečanjem pretoka zraka, skladno s standardom EN 16798- 3:2017.
 • Najpogostejša napaka je, da ventilatorji delujejo tako, da se ustvari višji tlak na odvodni strani sistema, kar povzroči uhajanje izstopnega zraka v dovodni prezračevalni kanal. Razlike v tlaku je možno odpraviti z loputami.
 • V primeru suma netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote svetujemo, da se posvetujete z vzdrževalcem sistema, kako bi lahko preprečili nastanek visokega tlaka na izstopni strani.

Nastavitve kroženja zraka centraliziranih sistemov je potrebno izključiti:

 • Prezračevalne centralizirane sisteme ali klimatske naprave je potrebno nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja zraka.
 • Pri sistemih, kjer se centralni recirkulaciji (kroženje) zraka ni mogoče izogniti zaradi funkcije hlajenja ali ogrevanja, je potrebno delež zunanjega zraka čim bolj povečati. V tem primeru se priporoča tudi filtriranje povratnega zraka.
 • V prostorih, kjer se nahaja več ljudi hkrati, se načeloma svetuje izklop sistemov z lokaliziranim (na nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (npr. ventilatorski konvektorji, indukcijske enote). V primeru, da se te naprave uporabljajo, mora biti obvezno zagotovljeno redno zračenje z odpiranjem oken na stežaj.
 • Uporaba sobnih ventilatorjev v prostorih, kjer se zadržuje več ljudi hkrati je odsvetovana. V primeru, da ni možnosti drugih načinov ohlajevanja prostorov za zagotavljanje optimalnih temperaturnih razmer, je potrebno postaviti ventilator tako, da ta ne bo usmerjen v ljudi.

Spreminjanje vlage in temperature zraka v prostorih nima vpliva na prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2, lahko pa vpliva na preživetje virusa:

 • Sistemi ogrevanja in ohlajanja se lahko uporabljajo kot običajno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil glede kroženja zraka. Odsvetuje se nastavitev temperature zraka pod 21 °C in vlage pod 40 %, saj so to optimalni pogoji za preživetje virusa SARS-CoV-2.

Svetuje se redno čiščenje prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, skladno z navodili proizvajalca oziroma vzdrževalca sistemov oz. naprav. Dodatna vzdrževalna dela niso potrebna.

 • Prezračevalni sistemi niso vir okužbe z virusom SARS-CoV-2, v kolikor se držimo zgoraj navedenih priporočil čiščenja in vzdrževanja sistemov, povečanja pretoka svežega zunanjega zraka, varne uporabe prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote in priporočil glede nastavitev kroženja zraka.
 • V času širjenja virusa SARS-CoV-2 je veliko objektov, ki so delno ali popolnoma zaprti (npr. hoteli, šole, športni objekti, telovadnice, bazeni, kopališča,…). Zmanjšana uporaba oziroma ne-uporaba prezračevalno klimatskih sistemov lahko privede do zadrževanja vode v nekaterih delih sistema, kar lahko privede do namnožitve različnih mikroorganizmov. Pred ponovnim zagonom sistema je potrebno izvesti čiščenje.

Menjava zračnih filtrov:

 • Pogostejša menjava običajnih zračnih filtrov ni potrebna. Zamašeni filtri niso vir kontaminacije s SARS-CoV-2, vendar zmanjšujejo dovod svežega zunanjega zraka. Menjava filtrov naj sledi običajnemu postopku, glede na plan vzdrževanja.
 • Odsvetuje se zamenjava obstoječih filtrov z drugimi tipi filtrov.
 • Pooblaščeni vzdrževalci naj glede uporabe varovalne opreme pri menjavi filtrov upoštevajo navodila pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabljeni filtri naj se shranijo v zaprti vrečki vsaj 2 tedna preden se odvržejo kot odpadek.

Čistilci zraka:

 • Sobni čistilci zraka zagotavljajo podoben učinek kot prezračevanje prostora z zunanjim zrakom.
 • Uporaba čistilcev zraka z namenom odstranjevanja virusov iz zraka je smiselna le pri čistilcih s filtri razreda vsaj MERV 13.
 • V primeru, da želite uporabljati čistilce zraka v velikih prostorih, jih namestite v bližino ljudi.
 • Učinkovitost in varnost čistilcev zraka in dezinfekcijskih naprav naj bo podprta z dokazili proizvajalca.

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih:

 • V stavbi brez mehanskega prezračevalnega sistema je priporočljivo namestiti senzorje CO2. Visoke vrednosti CO2 so pokazatelj slabše kakovosti zraka v zaprtih prostorih, zlasti v prostorih, kjer se zadržuje večja skupina ljudi, kot so učilnice, sejne sobe, restavracije.

Viri:

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Spread. Dostopno na spletni strani: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Spread
 2. European Centre for Disease Prevention and Control (2020). Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. ECDC TECHNICAL REPORT. 24. september 2020. Dostopno na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
 3. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) on HVAC strategies, systems and facility design, and practical experience for preparing existing federal facilities for occupancy. Dostopno na spletni strani: https://www.nationalacademies.org/event/10-28-2020/federal-facilities-council-webinar-heating-ventilation-and-air-conditioning-strategies-in-response-to-covid-19?
 4. Shumake-Guillemot J, in sod. Technical Brief: Protecting health from hot weather during the COVID-19 pandemic. Global Heat Health Information Network (2020). 27. Maj 2020. Dostopno na spletni strani: https://ghhin.org/resources/technical-brief-protecting-health-from-hot-weather-during-the-covid-19-pandemic/
 5. Federation of European Heating (2020). Ventilation and air conditioning associations. REHVA COVID-19 guidance document: How to operate HVAC and other building service systems to prevent the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) disease (COVID-19) in workplaces. Avgust 2020, ver 3. Dostopno na spletni strani: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

Datoteke:

vir: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19?fbclid=IwAR2VGeLaFFIStSDTEMhuh0hG4hyOjmdHC_NXa6pEQrsThQeUEFnDvfUKb7k

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija