SlovenijaŠportTurizemV fokusu

Nasveti za večjo varnost v in ob vodi

Četudi je vodna osvežitev v vročih poletnih dneh več kot prijetna, ne smemo pozabiti na osnovne varnostne ukrepe. Upoštevajte jih, lahko vam rešijo življenje.

varnostVoda04

Nasveti za kopalce – opozorilni znaki

Nasveti za varno potapljanje

Naj bo kopanje užitek! (zgibanka)  

Kopalne vode, zdravo in varno kopanje  (brošura) 

Prva pomoč pri utopitvah

Agencija RS za okolje: Kopalne vode 

Policija svetuje:

 • Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode.
 • Ne puščajte otrok brez varstva pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti. Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi.
 • Vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi, ker ne nudijo nobene varnosti.
 • Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholni pijači.

IMG 2350 IMG 2354

 • Ne skačite v motno vodo, v plitvine ali na neznanih mestih: neznane situacije so zelo nevarne.
 • Upoštevajte vremenske razmere. Ne plavajte sami na daljših razdaljah: tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost.
 • Vzvalovljeno morje in morski tokovi praviloma odnašajo kopalce od obale.
 • Na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču.
 • Uporabljajte kopališke naprave glede na svoje znanje plavanja brez nevarnosti za svoje zdravje in življenje.
 • Brzice skrivajo presenečenja in pasti. Ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave. Pred spustom zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje.

IMG 2347

 • Na kopališčih storilci kaznivih dejanj ne počivajo. Previdnost pred priložnostnimi tatovi, spolnimi nasilneži in drugimi, ki se lahko pojavijo na kopališčih, zato ne bo odveč. Pazite na druge in njihovo premoženje. Če bomo vsi tako ravnali, bo zagotovljena večja varnost.
 • Pred plavanjem ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni na primer preplavati bližnjo gramoznico.
 • Bodite previdni pri hoji ob vodi, še zlasti če hodite po strmih bregovih rek, kjer se zdrs lahko tragično konča. Starši še posebej pri tem pazite na svoje otroke.

varnostVoda07

Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju, ki morajo biti ločene od vodnih površin, namenjenih športnim in prostočasnim dejavnostim. Ločitev mora biti fizična ali označena z vidnimi, med seboj povezanimi plovki. V morju pa morajo biti kopalci v mejah 150-metrskega pasu ob obali, če ni drugače določeno.

Ne pozabimo na varnost na “črnih” ali divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih, rekah, kjer se kopamo na lastno odgovornost. Ob lepem vremenu pritegnejo številne kopalce, vendar pa nimajo organiziranih služb za reševanje iz vode niti upravljavcev. Žal tudi reševalci ob takojšnjem ukrepanju na urejenih kopališčih ne morejo vedno rešiti življenja. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so ta divja kopališča lahko za kopalce zelo nevarna. Na žalost številni kopalci opozorilnih tabel Nezaposlenim dostop prepovedan! ali Kopanje na svojo odgovornost!, ki so postavljene ponekod, ne upoštevajo. Izredno nevarne so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki predstavljajo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira. Ponekod seže voda tudi do 15 metrov globoko. Upoštevajte opozorila: v teh vodah se ne potapljamo in ne skačemo v vodo, ki je motna! Še posebej na to opozarjamo otroke. Otroci, zlasti mlajši, popijejo med kopanjem precej vode, zato jih je treba neprestano opozarjati, naj se požiranju vode med plavanjem izogibajo. Vode, v kateri se kopamo, ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane (tudi za umivanje in hlajenje sadja ne), v primeru kožnih vnetij ali poškodb na koži se za kopanje ne odločimo.

Z varnostnega vidika so problematične tudi različne rekreacijske dejavnosti na vodi, kot so rafting (splavarjenje), kanjoning (plezanje v kanjonih z vrvno tehniko in spuščanje po brzicah), hidrospid (spuščanje po brzicah s pomočjo deske), bungee jumping (skakanje z elastiko).

Previdnost ni odveč niti pri hoji ob vodi, še zlasti če so bregovi strmi. Le trenutek nepazljivosti in zdrs se lahko tragično konča. Starše in vzgojitelje pa opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi.

Lastniki oziroma upravljalci plovil na vodah morajo zagotoviti varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu. Plovilo ne sme ogrožati varnosti drugih plovil in drugih ljudi v ali na vodi. Rešilni jopiči pa morajo biti shranjeni na priročnem mestu.

IMG 2364

Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim v vodo.

Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene osebe lahko reševati celo dve.

Utapljajočemu lahko življenje reši že vaš klic na center za obveščanje (112) ali policijo (113), na morju pa tudi Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.

policijski coln Piran kopalciPoleti si ljudje bodisi na morju bodisi na rekah, jezerih radi izposodimo čoln ali kakšno drugo plovilo. Moramo vedeti, da nam izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, lahko izposodijo le tisto opremo, ki ustreza trenutnim vremenskim in vodnim razmeram. Prav tako opreme ne smejo izposojati osebam, mlajšim od 15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je ta mlajša oseba zaupana v varstvo. Oprema in sredstva morajo biti ob izdaji tehnično brezhibna, nas – uporabnike pa morajo seznaniti z osnovami uporabe. Opreme in sredstev tudi ne dajejo osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Med delovnim časom pa morajo izposojevalnice zagotoviti stalen nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe, ki je usposobljena za reševanje iz vode.

IMG 2419Prav tako ima vse več ljudi bazen na domačem vrtu. Ti bazeni so nevarni predvsem za otroke, ki lahko med igro mimogrede padejo v vodo. Starši, ne puščajte svojih otrok, ko se gredo kopat, brez nadzora! Pripetijo se lahko tudi drugačne neprijetnosti, kot so padci, zvini ali zlomi okončin, odrgnine ipd. Zato priporočamo naslednje ukrepe.

Stalna kontrola (nadzor) bazena: Stalen nadzor bazena je edina varna pot za preprečevanje utopitev. Če svojega otroka ne morete najti, najprej preverite bazen – sekunde tečejo. Primerno stalno kontrolo bi morali zagotoviti naslednji ukrepi:

 • Nikoli, niti za sekundo, ne pustite svojih otrok samih v kopalnih kadeh ali bazenih. Ne mislite, da se vam in otrokom nepričakovano ne more nič pripetiti.
 • Če že morate zapustiti bazen, odpeljite otroka s sabo.
 • Odgovornost za varnost otrok je naloga odraslih. Te naloge ne zaupajte starejšim otrokom, zanje je to prevelika odgovornost. Mnogo otrok se utopi ob navzočnosti starejših bratov ali sester.

Pred gradnjo bazena se posvetujte s strokovnjakom, ki vam bo svetoval pravilno postavitev in obliko bazena glede na vaše okolje, število uporabnikov in čas uporabe bazena.

Za varno uporabo bazena velja opozoriti na naslednje:

 • Okoli bazena je priporočljivo postaviti primerno oblikovano ograjo, ki bo predvsem majhnim otrokom preprečevala morebitne padce v bazen.
 • Poleg bazena ne puščajte stolov ali drugih predmetov, ki bi jih otroci lahko uporabili za premagovanje ovir (ograje).
 • Vzdržujte bazen – voda v bazenu naj ne bo motna ali umazana.
 • Raven vode v bazenu naj sega čim bolj do roba bazena, kar olajša morebitno “plezanje” iz bazena.
 • Pri gradnji bazena se izogibajte ostrim robovom ter spolzkim materialom, ki povzročajo zdrs in otežujejo prijemanje.
 • Izliv vode oz. curki v bazenu naj bodo usmerjeni tako, da plavajoče predmete (npr. žogo ipd.) usmerijo v plitvejši del bazena poleg stopnic ali lestve.
 • Lestve in stopnice, ki vodijo iz bazena, naj bodo nameščene na vsaki strani bazena.
 • Slednje naj ne bodo spolzke in naj ne dopuščajo zdrsa.
 • Priporočljiva oprema bazena je tudi reševalna deska. V bazenih je vse več poškodb hrbtenice zaradi neprimernih skokov v vodo. Z desko je mogoče najprimerneje imobilizirati ponesrečenca tako, da je reševanje zanj veliko varnejše.

Med zadnjimi in najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje utopitev je udeležba vašega otroka na katerem od plavalnih tečajev, ki so namenjeni začetnikom, slabšim plavalcem in tudi dobrim plavalcem in kjer se je možno naučiti plavanja ter prve pomoči pri utopitvah.

IMG 2424

Izberite plavalni tečaj, kjer se bo vaš otrok naučil, kako ravnati pri igri v vodi ali ob njej, kajti znanje plavanja je osnovni pogoj za varno počutje v vodi. Voda ni razvedrilo ali varen kraj za igranje, če vaš otrok ne zna plavati. Poskušajte izvedeti čimveč o programu plavalnega tečaja. Vprašanja naj bodo usmerjena predvsem k vsebini programa: katerim posebnim veščinam bo pri učenju plavanja namenjenega največ časa in s kakšnimi tehnikami se bodo te veščine osvojile, koliko inštruktorjev se bo ukvarjalo s tečajniki. Prepričajte se, ali se bo vaš otrok poleg plavanja naučil hrbtno lebdeti na vodi, počivati in pravilno dihati ter plavati pri valovanju vode. Znanje teh veščin je zelo pomembno za varno počutje otroka v vodi.

Nasvet za naključne reševalce iz vode. Kako reševati iz vode? Utapljajočemu je bolje vreči vrv ali vejo, kot skočiti v vodo, da bi ga rešili. Junaštvo je lahko pogubno tako za utapljajočega kot za reševalca. Reševanje je velikanski telesni napor. Utapljajočemu se je potrebno približati s hrbtne strani in ga zagrabiti na primer za lase. Če se utapljajoči oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se tako reši smrtonosnega prijema.

varnostVoda08

Povezane vsebine:

Ko iščete ohladitev v vodi in ob njej, ne pozabite na varnost (8. 7. 2015)

Koprski policisti predstavili preventivne aktivnosti za večjo varnost na kopališčih (28. maj 2015)

Kakovost in varnost slovenskih kopalnih voda ter nasveti za varno kopanje (informacija z novinarske konference 9. 6. 2009)

Koprska policistka s padalom skočila na plažo – s preventivno akcijo opozorili kopalce na zaščito pred tatvinami (7. 7. 2009)

Preventivni nasveti policistov PU Nova Gorica za večjo varnost pri kopanju (3. 7. 2009)

Skupaj s policisti potapljači na Bledu opozorili na varno kopanje, potapljanje in spuščanje v jame (22. 7. 2009)

 

vir: https://www.policija.si/index.php/component/content/article/129-javni-red-in-mir/461-nekaj-nasvetov-za-vejo-varnost-v-in-ob-vodi?fbclid=IwAR2RdUB0b4ZtElAVCIXODI6ZqoYxQGaal4dmQCqH5pCFwsDNGoVNHOaNpCw

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija