GospodarstvohranaKmetijstvoSlovenijaVeč

Napoved medenja (rastlin) za mesec avgust 2021

Čebelarska zveza Slovenije vsak mesec objavlja zanimivo napoved.

Smo že skoraj v sredini meseca avgusta in pogled za nazaj ni prav nič razveseljujoč, saj sta zelo skromno pašo ponudila le kostanj in lipa. Za večji del države je pašna sezona končana hkrati pa smo vstopili  v najtežje obdobje priprave čebel na zimo. Nekaj upa za hojevo pašo še vedno ostaja na območju celotnega zahodnega dela Javornikov, Mašuna, Hrušice, severnega dela Kozjaka ter Ribniškega območju, kjer tudi tehtnice v zadnjih dneh kažejo dobre donose. Na teh mestih je pokapanost pod hojami dobra prav tako beležimo zadostno število predvsem mlajših generacij ušic. Kar ob ugodnem vremenu lahko podaljša njihovo izločanje vse do konca tega meseca. Prav tako še ni opaziti večjega števila os, trepetalk in ostalih naravnih sovražnikov ušic, ki imajo velik vpliv na nadaljevanje medenja. Mestoma boljše znake pokapanosti beležimo še na območju Loške doline, Ljubljanskega vrha, Logaške planote ter Kočevskega roga in Dolenskih toplic.
Pokapanost beležimo tudi na območju južnega dela Pohorja kjer izloča tudi črna smrekova ušica, katera vpliva na hitro kristalizacijo medu že v satju.
Mestoma po državi opažamo tudi ušice na listnih drevesnih vrstah, kar lahko ob ugodnem vremenu tudi vpliva na rahel pozitivni donos, vendar tudi ta vir vpliva na kristalizacijo medu že v satju zato bodite pozorni na stanje v panjih.

Po državi v tem času cvetijo še zlata rozga in nedotika, ob takšni količini vlage je veliko cvetja tudi v gozdni podrasti in na gozdnih robovih ter travnikih. Določen delež predstavljajo tudi medovite kmetijske poljščine, predvsem ajda in v manjši meri tudi sončnica. Na omenjenih rastlinah čebele nabirajo predvsem cvetni prah, ki je sedaj v času vzreje zimskih čebel zelo pomemben. Z njim si čebele ustvarjajo telesne zaloge, ki so nujno potrebne za uspešno preživetje zime in spomladanski začetek.

Naloga čebelarja v mesecu avgustu in septembru je zelo pomembna, saj sedaj postavljamo temelje čebelarjenja za naslednje leto. Vsa naša skrb mora biti usmerjena v zdrave čebele očiščene varoj, pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom.
Priporočamo postopno krmljenje takoj po zadnji paši, kjer izkoristimo poletne čebele, da predelajo sladkorno raztopino, hkrati pa v družini ustvarjamo občutek medenja v naravi in stimuliramo matico k zaleganju. Hrano dodajamo ob mraku, ko čebele več ne izletavajo in dodamo toliko kot jo čebele do naslednjega dne pospravijo. Izjema so krmilniki, z omejenim dostopom in tisti, ki ustvarjajo podtlak, v tem primeru lahko damo večje obroke. Pri ravnanju s sladkorno raztopino pazimo, da ničesar ne polijemo, saj lahko vsaka kaplja povzroči rop, ki ga je zelo težko ustaviti.

Druga zelo pomembna stvar za ta čas pa je, da pravočasno in uspešno zatiramo varojo. Glede izbora zdravila in navodila za njihovo uporabo se posvetujte z veterinarji specialisti za čebelarstvo. Ob izvajanju zdravljenja spremljajte stanje varoj in ob vsakem sumu na nedelovanje zdravila takoj obvestite veterinarja.

Čeprav je že konec pašne sezone, še vedno spremljajte dnevne donose. Tako lahko vidimo kakšne so potrebe čebeljih družin in zabeležimo morebitne pozitivne donose ob koncu meseca avgusta in v začetku septembra, ko bo s cvetenjem pričel bršljan. Medenje bršljana nam lahko povzroči dodatno delo, saj med v satju takoj trdi oz. cementira. Donosi z bršljana pri močnejših družinah so lahko tudi do 10 kg po panju. Če pričakujemo medenje bršljana moramo med samim medenjem krmiti z enako količino sladkorja, kot je donos iz narave in upati, da čebele sladkorno raztopino koristijo in mešajo z bršljanovim nektarjem. Tako lahko omilimo ali celo preprečimo kristalizacijo. Naša glavna skrb mora biti, da v plodišču pred zazimljenjem ni kristaliziranega medu v satju, saj lahko kristaliziran med v satju v plodišču povzroči propad družine čez zimo. Kjer bo bršljan obilno medil je potrebno ob koncu medenja iz plodišča odstranili kristalizirane sate ob zalegi z vsake strani vsaj po enega, dodati prazne že zgrajene sate in dodatno krmili s sladkorno raztopino kjer naj bo delež sladkorja v raztopini čim večji. S tem bomo družini omogočili uspešno koriščenje hrane in prezimovanje.

Želim vam uspešen zaključek sezone in naj medi.
​Aleš Bozovičar, ONS
vir:https://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11761#

 

 

Mogoče vam bo všeč