GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaTurizem

Nacionalna turistična kampanja za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu

Slovenska turistična organizacija (STO) je 24.6.2022 skupaj s partnerskimi institucijami v turizmu pričela z izvedbo nacionalne kampanje za promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu. Kampanja poteka pod sloganom »Ustvarjam doživetja«. V njej sodelujejo različni deležniki slovenskega gostinstva in  turizma, kot so MGRT, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, SRIPT, s ciljem, da bi predvsem dvignili ugled poklicem v turizmu, pripomogli k doseganju višje kakovosti storitev, dodane vrednosti in izpolnitvi trajnostnih zavez v turizmu.

Nacionalna turistična kampanja za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu

Prvi del kampanje se odvija prek TikToka in nagovarja mlajše generacije, naj si svojo kariero ustvarijo v panogi, ki nudi celo paleto poklicev in možnosti napredovanj, gradi kulturne mostove med obiskovalci in gostitelji in predvsem mladim daje možnost vplivanja na razvoj bolj trajnostnega okolja. V nadaljevanju bo kampanja nagovorila tudi starejše in jim predstavila poklice v turizmu na svež, zanimiv način.

Strategija slovenskega turizma 2022–2028  je za izpolnitev zaveze »Nekaj več in veliko bolje« med ključne izzive postavila kadre. Kot izpostavlja, so »človeški viri ozko grlo nadaljnjega razvoja slovenskega turizma, veščine in inovativnost kadrov pa ključne za doseganje višje kakovosti storitev in dodane vrednosti na vseh področjih dejavnosti. Zagotavljanje zadostnega obsega in ustrezne kakovostne ravni kadrov sta tako najpomembnejša izziva in predpogoja za doseganje postavljenih strateških ciljev slovenskega turizma do leta 2028.« Cilj je tako v strateškem obdobju do leta 2028 ustvariti podobo turizma kot zaželenega delodajalca, privlačnega za mlade, ter dvigniti kompetence in motivacijo kadrov na vseh ravneh za zagotovitev storitev višje vrednosti. Le ustrezen kader v turizmu lahko omogoči in podpre njegov zeleni, digitalni, kakovostni in vrednostni preboj.

Strategija je med ukrepe za doseganje tega cilja med drugim postavila nacionalno kampanjo, ki naj bi v okviru večletnega celostnega programa Kariera v turizmu motivirala in ozaveščala mlade, starše, šolske delavce, karierne svetovalce, delodajalce za prevrednotenje položaja gostinsko-turističnih poklicev v družbi. Prav tako je namen ukrepa pritegniti odrasle iz drugih dejavnosti v turizem in zadržati obstoječe kadre s krepitvijo pozitivnih vidikov in spreminjanjem podobe, statusa in ugleda turistično-gostinskih poklicev v družbi. Kampanja naj bi izbrane ciljne skupine nagovarjala s sodobnimi promocijskimi pristopi prek digitalnih orodij in z medijsko podporo s pomočjo uspešnih zgodb zaposlenih, vplivnežev iz panoge, primerov odgovornih delodajalcev, pa tudi s strokovnimi dogodki in usposabljanji.

Vodenje nacionalne kampanje za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu je prevzela Slovenska turistična organizacija (STO) in jo bo izvajala v tesnem sodelovanju z različni institucijami in drugimi deležniki slovenskega turizma.

»Turizem je izjemno pomembna gospodarska dejavnost z visokimi multiplikativnimi učinki na gospodarsko rast, saj so z njo povezane številne druge dejavnosti. Eden izmed ključnih izzivov turizma in gostinstva je pomanjkanje kadrov, s katerim smo se soočali že pred epidemijo covid-19. Glede na naravne danosti in privlačnost Slovenije kot turistične destinacije pričakujemo, da bodo potrebe po novih sodelavcih vse večje, zato smo na nacionalni ravni pristopili h kampanji promocije poklicev v gostinstvu in turizmu ter dvigu ugleda teh poklicev v širši javnosti. Izvedbo nacionalne kampanje smo zaupali Slovenski turistični organizaciji, ki jo bo izvedla v sodelovanju s ključnimi deležniki. Zavedamo pa se, da so za pritegnitev novih sodelavcev pomembni predvsem delovni pogoji, kot so odnosi v kolektivu, ustrezno plačilo za delo, organiziranost delovnega časa, motiviranje in možnosti napredovanja. Tu pa bo potrebnega veliko več od same promocije, zato smo v okviru Strategije slovenskega turizma 2022–2028 zelo obsežno predstavili tudi konkretne ukrepe, ki jih na področju politike človeških virov nameravamo izvajati v strateškem obdobju do leta 2028. Pri tem sta ključni tesno medresorsko sodelovanje in sodelovanje vseh deležnikov turizma, saj bo le tako mogoče izvajati zapisane ukrepe. Ti so namreč zastavljeni od samega zagotavljanja priliva kadrov pa vse do dviga kompetenc kadrov za zeleni turizem višje vrednosti ter do prožnega in spodbudnega zakonodajnega podpornega okolja,« poudarja  Matjaž Han, minister za gospodarstvo.

»Načrtovanje tovrstne kampanje je bilo za nas nekaj novega, svojevrsten izziv, ker se zavedamo pomena usposobljenega in motiviranega kadra za oblikovanje odličnih doživetij in večjo vrednost v turizmu za vse. Verjamem, da lahko tudi ta izziv v sodelovanju z našimi partnerskimi institucijami,  kot so MGRT, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, SRIPT, uspešno naslovimo. V nadaljevanju načrtujemo sodelovanje tudi z uveljavljenimi imeni slovenskega gostinstva in turizma. Naš cilj je v prvi fazi nagovoriti in navdušiti predvsem mlade, da bi v turizmu prepoznali in izbrali možnost za razvoj svoje karierne poti, ki omogoča obilo izjemnih izkušenj in povezovanj tudi na mednarodni ravni, izobraževanje, napredovanje, osebno rast. Mladim bi radi povedali, da imajo možnost doprinosa in vplivanja na razvoj slovenskega turizma v smeri večje trajnosti, digitalnega preboja, oblikovanja odličnih doživetij, boljšega okolja. Ocenjujem, da je kampanja dober začetek, ki bo skupaj z drugimi ukrepi iz strategije  pripomogel k vrednostni rasti slovenskega turizma in večji kakovosti življenja vseh nas,« pravi mag. Maja, direktorica STO.

»Eden ključnih izzivov evropskega turizma je zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v posameznih procesih. Stanje v slovenskem turizmu je podobno. Ob kratkoročnih ukrepih zagotavljanja kadrov je izredno pomembno, da v srednje- in dolgoročnem obdobju zagotovimo zadostno število šolanih, motiviranih zaposlenih, ki bodo opravljali kakovostne storitve. Promocija poklicev v turizmu je še toliko pomembnejša za mlade, ki bodo v prihodnosti nosilci poslovanja panoge. V tesnem sodelovanju s strokovnimi šolami spremljamo vpis v posameznih letih; kampanjo promocije poklicev vidimo kot ključno za navduševanje mladih kadrov za kariero v turizmu, zato se skupaj z drugimi turističnimi združenji z veseljem vključujemo v promocijske aktivnosti, ki jih vodi Slovenska turistična organizacija. Prepričani smo, da se bo s povečevanjem obsega turističnega prometa vračalo tudi zanimanje za delo v panogi, ki je ena osrednjih v slovenskem gospodarstvu,« izpostavlja Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije.

»Tudi v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS se zavedamo, da je pred nami zahtevna in odgovorna naloga. Pomanjkanje kadrov v gostinstvu in turizmu ni zgolj posledica krize v povezavi s pandemijo koronavirusa, ampak korakov v napačno smer pred desetletjem in več. Z deregulacijo poklicev se je postopno zmanjšal tudi ugled, ki ga bo potrebno povrniti, zato je promocija poklicev v gostinstvu in turizmu, ki jo bomo izvajali skupaj s STO, zelo pomembna. Prikazati je potrebno, da gre v resnici za zelo lepe poklice s številnimi prednostmi. Samo rad moraš imeti ljudi, pa je delo v tej panogi lahko zelo prijetno. Skupaj z ostalimi združenji se dogovarjamo,  da bi bili zaposleni v turizmu in gostinstvu v naši deželi deležni posebnih bonitet ob obisku gostinskih obratov, nastanitev itd. To bo naš naslednji skupni projekt, ki bo na daljši rok pripomogel k izboljšanju kadrovske krize. Postoriti pa bo potrebno še mnogo več. Pozitivne rešitve pričakujemo tudi od države,« dodaja Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Pod sloganom »Ustvarjam doživetja« bo prva faza kampanje za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu potekala na družbenem omrežju TiKTok, ki je zelo priljubljeno pri mladini. Na njem je STO ustvarila kanal @turizemjezakon. Poudarek bo vsak mesec na drugem poklicu, ki bo predstavljen skozi serijo zanimivih in poučnih TikTok videov. S privlačno grafiko ter sloganom in nagovorom, prilagojenim tematiki in poklicu, bo kampanja nagovarjala uporabnike TikToka s sporočilom, da imajo lahko vpliv na prihodnost slovenskega turizma in moč krojiti nova doživetja ter prispevati k trajnostnim politikam.

Druga faza kampanje bo letos potekala konec poletja še na drugih digitalnih platformah in internih kanalih STO, skladno z uredniško politiko. Nagovarjala bo odrasle, ki usmerjajo svoje otroke v izbiro poklica, in tudi tiste, ki iščejo nove karierne izzive. Objavljene vsebine bodo po svojih kanalih delili partnerji v projektu, ki imajo ustrezne ciljne skupine. Predvideno trajanje kampanje je do konca marca 2023, kar pomeni, da bo potekala tudi v času informativnih dnevov in vpisov v srednje šole in študijske programe.

Pri oblikovanju vsebine za kampanjo bodo sodelovali tudi mladi uspešni predstavniki posameznega poklica, ki uživajo v njem. Vključeni pa bodo tudi že priznani in cenjeni posamezniki, ki so si zgradili (mednarodno) odmevno kariero. V prvem obdobju trajanja kampanje bodo predstavljeni poklici kuharja, natakarja, barmana, barista, receptorja, sobarice, sommelierja, vodje velnesa, animatorja, consierga, zaposlenega v turistični agenciji, turističnega vodnika in informatorja.

Kampanja je zastavljena dolgoročno z možnostjo vsebinskih nadgradenj in širjenja na tuje trge ter predvideva še druge oblike promocije, kot so delavnice, tekmovanja, predstavitve.

STO sodeluje pri kreativnem izzivu za mlade kreativce Young Drummers, ki poteka v okviru mednarodnega festivala Zlati Boben (Golden Drum). Letošnji izziv z naslovom »Hej ti, postani prihodnost turizma (Hey you, become the future of tourism)« naslavlja mednarodne kreativce do 30 let, da pripravijo kreativne ideje za spodbujanje mladih h karieri v turizmu, ki bi pokazale, da je delo v turizmu zanimivo in ponuja nešteto možnosti za rast, mednarodne izmenjave in življenjske izkušnje ter omogoča sooblikovanje razvoja trajnostnega turizma. Ustvarjalne rešitve bi morale nagovarjati mlade, predvsem tiste, ki so v procesu odločanja o prihodnjem izobraževanju (osnovnošolce in srednješolce). Cilj je prepričati jih, naj se vpišejo v srednješolski oziroma višješolski ali visokošolski program, ki izobražuje in promovira poklice v turizmu, pa naj bo to v gostinstvu, hotelirstvu ali širše v turizmu. Datum za oddajo del je 5. avgust 2022.

vir: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/19969-nacionalna-turisticna-kampanja-za-dvig-ugleda-poklicem-v-gostinstvu-in-turizmu?utm_campaign=si-june22-pr-tta-24&utm_medium=email&utm_source=Net-Results&utm_content=sI-june22-pr-tta-24#

Mogoče vam bo všeč