LokalnoPolitikaSlovenija

Minister Tonin z županom Občine Tolmin podpisal pismo o nameri in nagovoril tamkajšnje gasilce ob 140-letnici društva

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je v soboto, 26. junija, mudil v Tolminu. Z županom Občine Tolmin Urošem Brežanom sta podpisala pismo o nameri glede sodelovanja pri izgradnji sodobnega centra zaščite in reševanja v Tolminu.

Gasilska parada skozi središče Tolmina / Avtor Jerica Pavšič, MORS

 

V centru bodo delovale reševalne službe, ki delujejo na območju Občine Tolmin. Ministrstvo za obrambo bo sodelovalo tako pri pripravi idejne zasnove za prostorsko ureditev centra s ciljem zagotovitve potreb varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi pri sami izgradnji centra. V ta kompleks bo vključen obstoječi objekt v upravljanju Ministrstva za obrambo, ki bo temeljito prenovljen. Novi center bo z izgradnjo novega gasilskega doma, skladišč, vadbenih površin ter dodatnih skupnih prostorov predstavljal infrastrukturo, ki ne bo samo lokalnega, temveč tudi regijskega in državnega pomena.

Minister mag. Matej Tonin kot slovnosti govornik nagovoril gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilska društva Tolmin ob 140-letnica delovanje društva/ Avtor: Jerica Pavšič, MORS

Minister za obrambo mag. Matej Tonin si je v nadaljevanju svojega obiska v Tolminu ogledal gasilsko parado ob 140-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin ter kot slavnostni govornik nagovoril zbrana gasilke in gasilce na slovesnosti ob visokem jubileju in jim čestital za njihove napore, vložene v razvoj društva, ki danes deluje kot gasilska enota širšega pomena z visokim številom intervencij.

Minister mag. Matej Tonin, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in župnik Občine Tolmin Uroš Brežan s prejamniki visokih gasilskih priznanj / Avtor: Jerica Pavšič, MORS

V nadaljevanju je minister predstavil prizadevanja Ministrstva za obrambo ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za dobrobit slovenskega gasilstva. V lanskem letu so številni ukrepi za zajezitev epidemije prizadeli delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ki dela finančnih sredstev niso mogla zagotoviti s prireditvami in iz prostovoljnih prispevkov. Zato je Ministrstvo za obrambo v sedmem paketu ukrepov za vsa prostovoljna gasilska društva februarja letos zagotovilo pomoč v višini 3,18 milijona evrov. Občinam pa je vlada na predlog Ministrstva za obrambo zaradi pokrivanja stroškov v zvezi z intervencijami zagotovila 6,5 milijona evrov. Sredstva razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme so se iz 1, 7 milijona evrov zvišala na 2, 4 milijona evrov. Nadalje je na predlog Ministrstva za obrambo Vlada Republike Slovenije v protikoronske zakone uvrstila dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljce, ki opravljajo gasilsko in druge javne službe v času epidemije. S ciljem zmanjševanja stroškov občin so bile pripravljene tudi podlage za sklenitev zavarovalnega programa, s katerim bo država na enoten način poskrbela za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za izvajanje gasilske dejavnosti. Cilj je, da država zavaruje vse gasilce in pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da se s tem finančno razbremeni občine. Izpeljana je bila sprememba Zakona o varstvu pred požarom, ki bo omogočala zagotovitev sredstev iz naslova požarnih taks. V letu 2022 se bo pričelo sklepati  zavarovanja za operativne gasilce, v naslednjih letih pa sistem nadgradilo še z zavarovanji vozil, opreme in nepremičnin.

Gasilska brigada skozi središče Tolmina/ AvtorJerica Pavšič MORS

»Slovenski gasilci predstavljate ključni steber, na katerem sloni sistem zaščite, reševanja in pomoči v naši državi. Ena največjih groženj naši varnosti so prav naravne in druge nesreče. Zaradi vašega ukrepanja in reševanja so naši državljani in državljanke ustrezno in v najkrajšem mogočem času oskrbljeni v primeru nesreč. Zato ste za našo skupnost nepogrešljivi,« je ob koncu poudaril minister za obrambo mag. Matej Tonin.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno