Vir: Gov.si
PolitikaSlovenija

Minister Tonin obiskal pripadnike slovenskega kontingenta na Kosovu

Minister za obrambo mag. Matej Tonin z delegacijo je danes obiskal pripadnike slovenskega kontingenta, ki delujejo v operaciji KFOR na Kosovu. Minister se je v okviru svojega obiska srečal s poveljnikom sil KFOR in poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod.

S sogovorniki je izmenjal poglede o trenutnih razmerah na operativnem območju in v širši regiji Zahodnega Balkana, o stanju v navedeni operaciji ter o nadaljnjem sodelovanju Republike Slovenije.

Minister Tonin je obisk na Kosovu začel v bazi Film City v Prištini na sestanku s poveljnikom KFOR generalmajorjem Francom Federicijem. Opravila sta pogovor o aktualnih varnostnih in splošnih razmerah na Kosovu, o aktivnostih in stanju v operaciji ter o sedanjem in prihodnjem sodelovanju slovenskega kontingenta.

Vir: Gov.si

Minister je generalmajorja Federicija seznanil, da bo Slovenija del sil s Kosova preusmerila v Bosno in Hercegovino in druge EU in NATO misije in operacije. Tudi po premestitvi dela sil s Kosova, bo KFOR še vedno najpomembnejša slovenska misija, kjer bo prisotna večina pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, ki delujejo izven meja Republike Slovenije.

Trajna stabilizacija, razvoj in napredek ter vključenost Kosova in ostalih držav Zahodnega Balkana v evro-atlantske integracije je še naprej v strateškem interesu Republike Slovenije. Minister Tonin je še zagotovil, da podpora in zavezanost Slovenije omenjeni regiji in mednarodnim operacijam na tem, za nas prioritetnem operativnem območju, tudi v prihodnje ostajata trdna.

Vir: Gov.si

Poveljnik KFOR generalmajor Federici in minister Tonin sta ste strinjala, da morata Nato in širša mednarodna skupnost tudi v prihodnje ostati zavezana podpori Kosovu ter celotni regiji Zahodnega Balkana. Republika Slovenija skladno s tem zagovarja ohranitev vojaške prisotnosti sil KFOR na Kosovu, saj te še vedno ohranjajo ključno varnostno-stabilizacijsko vlogo v državi.

»Operacija KFOR, kljub načrtovani delni prilagoditvi prihodnjega sodelovanja Slovenske vojske v njej, ostaja ena izmed ključnih prioritet sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah« je povedal minister Tonin ter dodal, da je v prihodnjem kratkoročnem obdobju predvidena krepitev sodelovanja v drugih mednarodnih operacijah in misijah (v BiH, Maliju, Iraku) ter v deklariranih odzivnih silah EU in Nata (EUBG, NRF, NRI). Preoblikovanje bo po ministrovih besedah potekalo usklajeno z zavezništvom in operativnimi partnericami. Kljub delni prilagoditvi kontingenta bo Slovenija s sodelovanjem v KFOR, kot eni od naših prioritetnih operacij, tudi v prihodnje podpirala skupna varnostno-stabilizacijska prizadevanja na Kosovu, pri čemer bo njen prispevek v bodoče še naprej ostal med večjimi in mednarodno prepoznanimi.

Vir: Gov.si

V nadaljevanju obiska v bazi Film City se je minister Tonin srečal s pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v Prištini in s pripadniki vojaško-civilne skupine NALT, ki podpira Kosovske varnostne sile (KSF) in pristojno ministrstvo. Poleg dveh pripadnikov Slovenske vojske svetovalne naloge v tej strukturi opravljajo tudi trije civilni strokovnjaki na področjih financ in proračuna, pogodb in javnih naročil ter pravnih zadev. Slovensko vojaško in civilno osebje s svojimi izkušnjami, znanjem in nasveti pomembno prispeva k razvoju kosovskega varnostnega sistema na ključnih področjih, v okvirih veljavnega mandata NALT.

Večina napotenih pripadnikov Slovenske vojske v operaciji KFOR na Kosovu svoje delo opravlja v vojaški bazi »Italijanska vas« v Peći, kjer je minister Tonin nadaljeval svoj obisk na Kosovu. Tam se je srečal s poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod polkovnikom Francescom Maioriellom. Polkovnik Maiorell je izpostavil odlično delo naših pripadnikov in njihovo veliko prizadevnost, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram.

Pogovoru s polkovnikom Maioriellom je sledil postroj slovenskega kontingenta ob kulturnem prazniku in nagovor ministra Tonina, ki je povedal, da svet postaja vse bolj nepredvidljiv in dodal: »Trajna stabilizacija, razvoj in napredek ter vključenost Kosova in ostalih držav Zahodnega Balkana v evro-atlantske integracije so v našem strateškem interesu. Da pa bo vojska lahko uspešno izvajala svoje poslanstvo doma in v tujini, ji je treba zagotoviti potrebne vire. Tako finančne kot kadrovske.«

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš je povedal, da je Slovenska vojska navzoča na Kosovu že 19 let in je v tem času opravila veliko delo predvsem v smislu zagotavljanja podpore lokalni populaciji, zaščiti sakralnih objektov in omogočanja prostega pretoka ljudi in blaga.

Naloge na Kosovu je decembra lani prevzel že 42. slovenski kontingent KFOR, ki šteje okoli 250 pripadnikov. Slovenskemu kontingentu v KFOR poveljuje podpolkovnik Simon Lindič, ki je hkrati tudi namestnik poveljnika Regionalnega poveljstva Zahod. Glavnino sil v kontingentu prispevajo pripadniki 72. brigade SV. Med naloge kontingenta na Kosovu spadajo zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter svobode gibanja, spremljanje varnostnih in splošnih razmer na območju delovanja, izvajanje nadzora in patruljiranja na tranzitnih poteh in kontrolnih točkah, zagotovitev hitro odzivnih sil v pripravljenosti, varovanje objektov KFOR, izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja ter opravljanje štabnih dolžnosti in svetovalnih nalog.

Obisk na Kosovu je minister Tonin zaključil z obiskom samostana Visoki Dečani, ki ga varujejo pripadniki slovenskega kontingenta. Samostan predstavlja zadnji objekt posebnega pomena na Kosovu, ki ga še varujejo pripadniki KFOR.

V zavezniški operaciji KFOR sodeluje okoli 3.500 pripadnikov iz 28 držav (od tega 20 držav članic Nata). Glede na velikost slovenskega kontingenta v KFOR se Slovenija uvršča na 8. mesto med državami prispevnicami v to operacijo. SV je pripadnike v KFOR prvič napotila januarja 2000. Skladno z resolucijo Varnostnega sveta OZN 1244 KFOR od junija 1999 zagotavlja podporo varnemu in stabilnemu okolju ter svobodi gibanja na celotnem ozemlju Kosova.

gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika