GospodarstvoSlovenijaV fokusu

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA PO 27 LETIH POSTALA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE – MARIBOR

Mariborska razvojna agencija se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja z 18.1.2021 preoblikovala in preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, krajše RRA Podravje – Maribor. S podporo občin ustanoviteljic, in sicer večinske ustanoviteljice Mestne občine Maribor, občine Rače – Fram, občine Starše, občine Duplek, občine Hoče – Slivnica ter občine Miklavž na Dravskem polju, so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor omenjene občine po dolgih letih uredile ustanoviteljske deleže v razvojni agenciji za Podravje. Razvojna agencija pa je z novim Odlokom sprejela številne spremembe in novosti.

 RRA Podravje – Maribor je ob preoblikovanju reorganizirala delovanje agencije. S priključitvijo Štajerskega tehnološkega parka bo agencija razširila delovanje na področje raziskav, razvoja in inovacij, delovanje pa bo razširila tudi na področje turizma. Organizacijsko agencija sedaj zajema 4 sektorje: Sektor za regionalni razvoj, Sektor za podjetništvo ter dodatno Sektor za turizem ter Sektor za raziskave, razvoj in inovacije, ki bodo delovali tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Agencija je vzpostavila tudi Splošno službo, v okviru katere delujejo finančna, pravna in PR služba.

Agencija pa kljub preoblikovanju še vedno ohranja status regionalne razvojne agencije za Podravje ter status javnega zavoda.

Skladno s spremembo naziva in delovanja je agencija prevzela novo celostno grafično podobo. Osnova celostne grafične podobe izhaja iz kroga, ki simbolizira celoto, kroženje, sodelovanje, povezovanje, širjenje znanj, ciljev, gospodarstvo, delovanje, razvoj v regiji… Prav tako pa vsebuje in združuje elemente regije: reko Dravo, Dravsko-ptujsko polje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice in Haloze. Ob spremembi celostne grafične podobe je agencija vzpostavila tudi novo spletno stran www.rra-podravje.si, ki se še nadgrajuje, prav tako je agencija v okviru domene rra-podravje.si spremenila tudi e-naslove zaposlenih.

RRA Podravje – Maribor torej deluje in nudi podporo v vseh 41 občinah in na področju celotne podravske regije. S sodelovanjem in povezovanjem ključnih deležnikov in institucij v regiji bo regija Podravje lahko postala konkurenčnejša regija s trajnostnim razvojem, inovativnim ter kreativnim gospodarstvom, raznoliki možnostmi za oddih  ter zadovoljnim prebivalstvom, usmerjena k razvoju za preboj med najbolj razvite regije.

Z novim Odlokom pa je opredeljena tudi drugačna sestava Sveta zavoda. Svet zavoda bo sedaj sestavljalo 6 članov, in sicer 3 predstavniki Mestne občine Maribor kot večinske ustanoviteljice, 1 predstavnik ostalih petih občin ustanoviteljic, 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti ter 1 predstavnik delavcev zavoda. Nova sestava Sveta zavoda RRA Podravje – Maribor bo imenovana v naslednjih treh mesecih.

 

vir: https://rra-podravje.si/novice/2021/mariborska-razvojna-agencija-postala-regionalna-razvojna-agencija-za-podravje-maribor

mib

Mogoče vam bo všeč