LokalnoSlovenijaVolitve

Lokalna samouprava: »Izredna seja mestnega sveta za volitve v Državni svet RS. Koristna«.

Danes se je  v Narodnem domu sestal Mestni svet Mestne občine Celje  na 2. izredni seji, na kateri je izvedel volitve za kandidata za člana DS RS ter volitve predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve članov Državnega sveta RS. Kot kaže dokaj enotno.

Za kandidata za člana DS je bil izvoljen mag. Marko Zidanšek, ki je prejel 27 glasov od 28 mestnih svetnikov, ki so oddali svoj glas na tajnih volitvah, ena glasovnica je bila neveljavna. Za izvolitev je bila potrebna večina glasov tistih, ki so glasovali.

Za elektorje so bili izvoljeni Breda Arnšek, Srečko Erjavec, Sašo Farčnik, Matevž Jug, Gvido Krušič, Matej Lednik, Vladimir Ljubek, Maja Papič Lindič, Leon Podlinšek in mag. Darja Turk. Za deset elektorskih mest se je potegovalo 11 predlaganih kandidatov.

Kot je že javno znano, volitve v Državni svet RS bodo 23. novembra letos, lokalna skupnost pa je dolžna predložiti sezname elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta najkasneje do 23. oktobra 2022.

Tako kot je v navadi, se je župan Bojan Šrot zahvalil svetnikom iz sedanjega klica za tvorno  in konstruktivno delo v prid občankam in občanom.

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno