Muzej Slovenske osamosvojitve (foto:STA)
KulturaPolitikaSlovenija

Kultura: Asta Vrečko in njen voluntarizem so v nasprotju z vsakršno logiko in razumnostjo. Žalitev in zaničevanje osamosvojitve je moralni debakl.

Vlada je s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Napoved združitve obeh muzejev v nov javni zavod je sicer naletela pri delu javnosti in politike na negativen odziv.

S to in takšno arbitrarno in prejudicirano in z odsotnostjo vsakega zdravega razuma ter spoštljivostjo in razumevanja pomena nastanka lastne države, je doseženo novo dno v razgradnji nečesa,  ki se mu reče osnova in temelj na nastanek  lastne, moje, tvoje in naše  države Slovenije.

Med glavnimi razlogi za združitev obeh zavodov v sporočilu za javnost navajajo še optimizacijo strokovnega dela na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter večje dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije.

To kar je zgoraj navedeno je  žaljivo in  omalovažujoče zame in za vse, ki smo bili in smo  še vedno   soudeleženi v nastanku te naše edine, prave in v polnem imenu samostojne države z vsemi atributi, edina prava Slovenska država. Prav zato in posebej zaradi tega to ne sme biti skupaj in na varljiv in ne patriotski način  celo  dajati legitimacijo  o povezanosti prejšnjih nekih bojev z osamosvojitvenimi prizadevanji  še manj pa z osamosvojitveno vojno. Ne gre mešati ali kako drugače dopuščati »sobivanje« NOB in osamosvojitvijo  Slovenije  tudi od tistega kar je NOB prinesel v življenja državljanov Republike Slovenije. To je kardinalna in nedopustna napaka  odločevalca. Oprostitve in opustitve  tukaj ni,  le povrnitev v prejšnje stanje  je edino možno in dopustno, to je obstoj in ohranjanje Muzeja  v takšni obliki in obsegu kot je zastavljeno ob ustanovitvi.

Ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve je nasprotovalo in še nasprotuje  Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (ZSVO), ki je ministrico za kulturo Asto Vrečko tudi pozivalo k preklicu te odločitve oziroma vlado, da predloga ministrice ne sprejme.

 

Rušenje temeljev in vrednot na katerimi  je nastala država Slovenija je protidržavno  dejanje

Ogorčena reakcija na takrat morebitno ukinitev in od včeraj tudi izvedeno ukinitev in pripojitev(foto: twitter)

Slovenska država je bila utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve in ne poznamo države, v kateri bi se ukinjal muzej, ki obeležuje spomin na njen nastanek.

Spomniti je treba,  da je Muzej slovenske osamosvojitve ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom 4. marca 2021. Muzej je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar je pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest.

Ustanovljen je bil s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ter predstavlja muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer res že vključeno tudi v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče.

Zato je argument vlade, da je potrebno za potrebe “transparentnega in strateško začrtanega strokovnega dela” muzeje združiti, povsem napačen argument, naperjen proti razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti.

Slovenska demokratska stranka se pridružuje protestom domoljubnih in veteranskih organizacij ter Vlado RS poziva, da to protislovensko in protidržavno odločitev nemudoma prekliče.

Proti opustitvi Muzeja slovenske osamosvojitve se je prav tako izreklo vodstvo Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, o napovedani združitvi muzejev pa so v začetku novembra na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali tudi člani odbora DZ za kulturo.

Najmanj kar je potrebno narediti je da se v parlamentu obudi oziroma poda ideja in predlog za  vložitev interpelacije zoper  Asto Vrečko, ministrico za kulturo. NSi podpira obstoj samostojnega MSO ter bo  pristopila k pripravi interpelacije.

 

Zoper podcenjujoč in zavržen pogled na ključno obdobje nastanka naše samostojne država, ki ga ima ta koalicija je potrebno uporabiti vse vzvode,  da se prepreči  kakorkoli in kadarkoli  k realizaciji  »izglasovanje« ideje o ukinitvi in morebitni pripojitvi Muzeja Slovenske osamosvojitve.

Tudi s javnim in organiziranim protestom. Brez omahovanja in popuščanja

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura