Vir: AMZS.si
LokalnoSlovenijaTurizemVečzanimivoŽivljenje

[Končno]Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju !!

Nedovoljene vožnje v naravnem okolju negativno vplivajo tako na habitate kot vrste ter vse naravne procese v naravnem okolju. Predvsem vožnje v varovanih in zavarovanih območjih imajo vse bolj negativne, tudi dolgoročne posledice.

Zato sta se direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Hrvoje Teo Oršanič in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) Franc Rančigaj, dogovorila za aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali nedovoljene vožnje v naravi v letošnjem letu.

Direktor ZRSVN in glavni inšpektor IRSOP sta menila, da je povezovanje obeh inštitucij pomembno za izmenjavo informacij in preprečevanje nedovoljenih voženj v naravnem okolju. V tem smislu sta se dogovorila za aktivnosti, ki jih bosta s ciljem zmanjševanja nedovoljene vožnje v naravi, instituciji izvali v letošnjem letu:

  • IRSOP bo poostril nadzor na terenu. Instituciji bosta sodelovali pri ogledih terena,
  • IRSOP in ZRSVN bosta izdelala strategijo nadzora nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. Prek medijev bosta izvedla ozaveščevalno akcijo, v kateri bosta pozivali k uporabi in ureditvi legalnih poligonov,
  • ZRSVN bo pregledal in na IRSOP posredoval objave na družabnih omrežjih, iz katerih je razvidna kršitev vožnje v naravnem okolju;
  • ZRSVN bo za zaposlene pripravil notranja navodila za enoten način prijave voženj v naravnem okolju inšpekciji;
  • ZRSVN bo proučil možnost spremljanja voženj v naravnem okolju na območju Smrekovca s postavitvijo kamer;

Glavni inšpektor IRSOP Franc Rančigaj je predstavnikom ZRSVN povedal, da si inšpektorat prizadeva tudi za izboljšanje zakonodaje, ki bi inšpektorjem omogočala učinkovitejše ukrepanje. Povedal je, da podpira razširitev pristojnosti nadzornih organov na terenu, na primer na občinske redarje in revirne gozdarje ter ocenjuje, da bi se kršitve z večjo prisotnostjo nadzornih organov na terenu zmanjšale. Udeležence sestanka je seznanil tudi usmerjeno akcijo nadzorov voženj v naravnem okolju, ki jo bodo v letošnjem letu izvedli inšpektorji za področje okolja in narave v sodelovanju s Policijo, ki jim nudi pomoč pri ustavljanju vozil, identifikaciji storilcev in zasegu vozil.

Avtor: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno