Slovenijašolstvo in znanjeŠportZdravjeŽivljenje

KAKO SE SOOČATI S STRESOM? Z antistresno komunikacijo !

Ali znamo pravilno komunicirati? Danes vam predstavljamo ANTISTRESNO KOMUNIKACIJO, izkustveno delavnico za izboljšanje komunikacije in odnosov.

Stresne situacije so postale del vsakdana. Zaradi preobremenjenosti se naše telo izčrpava. Izgorelost pride postopoma, zruši pa človeka v trenutku. Stresne zadeve so velikokrat posledica, ker človek ni v stiku s samim s seboj in zaradi prevelikega intenzivnega razmišljanja nima pozornosti na svojih občutjih, čustvih, zaznavah…

Zaradi sedečega dela in prevelike intenzitete dela, je naše telo preveč obremenjeno. Motivacija za delo se slabša, kar je znak, da morda niste v stiku s samim s seboj in nimate pozornosti na svojih občutjih, čustvih, zaznavah, zavedanju, kar slabi komunikacijo in odnose.

Fotografija 1: Napetost in naelektrenost

Glavni krivec za napetost in naelektrenost je stres. Človek si ga sam povzroča zaradi neozaveščenega doživljanja in odzivanja na informacije iz okolja. Posledica tega so slabo počutje, odnosi, napete situacije. Temu posledično slabi komunikacija. Odsotnost ugodja in dobrega počutja povzroči bolezenska stanja. Iz tega torej sledi, da bi se morali takrat, ko zbolimo, vprašati, kaj nas morda meče iz ravnovesja.

Dobro stanje telesa, uma ali duha je stanje dobrega počutja.

Prav tako kot dobro počutje, pa je izjemnega pomena KOMUNIKACIJA. O medsebojnih odnosih in komunikaciji govorimo takrat, kadar gre za sovplivanje, ki je dvosmeren proces. Hartley (1993) pravi da medosebna komunikacija ni samo zgolj izmenjava sporočil, ampak je njeno bistvo v kreiranju in izmenjavi pomenov, katerega je namen (cilj) medsebojno vplivanje. Kadar govorimo o medsebojnem vplivanju, takrat govorimo o medsebojnih odnosih, kjer gre za poglabljanje odnosa. V slovenščini imamo odličen izraz  – sporazumevanje. Gre za usklajevanje razumevanja in iskanje skupnega v razumevanju, usklajevanje sporazuma  – ustvarjanje socialne resničnosti.

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – Kako se sporazumevamo skozi telo?

Gre za komunikacijo brez besed, ki jo imenujemo telesna komunikacija. Neverbalno komuniciramo s svojo navzočnostjo v socialni interakciji oziroma v prostoru. Značilnost neverbalnega komuniciranja je, da večina poslanih sporočil takih, da jih sporočevalec ni zavestno ali namerno poslal. Eni temu pravijo, da gre za informativno in ekspresivno komuniciranje. Velikokrat se odzivamo na podlagi določenih avtomatizmov. Gre za spontano neverbalno komuniciranje, ki se kaže kot odzivanje in razkrivanje notranjih čustvenih stanj.

Dotik, gib in kretnja so načini izražanja sebe in sporazumevanja med ljudmi, hkrati pa nam odpirajo tudi novo zavedanje o sebi, svojem obnašanju in odnosu do sebe, do drugih in do življenja nasploh. Življenje je gibanje. Preko zaznav vzpostavljamo svoj stik s svetom in ga spreminjamo. Ideje zaživijo šele, ko jih spravimo v gibanje, v akcijo. Naše telo zaznava na različne načine, pri čemer skozi vrsto čutov preko senzorjev dobiva informacije, skozi refleksijo pa nato svoja občutja in spoznanja tudi ozaveščamo.

Ozaveščanje utelešene izkušnje je izhodišče, ki jo imenujemo samozavedanje.

Da bi se ponovno povezali z energijo in njeno vitalnostjo, smo vzpostavili integrativni pristop, kjer vzpostavljamo inteligenco telesnega procesa.

Bi radi izboljšali odnose in komunikacijo? 

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA vam bo omogočila, da boste ponovno začutili svoje telo in se zavedali svojih občutkov. Pomagala vam bo pridobiti samozavedanje, stik s seboj, občutke notranje moči, jasnost misli in cilje. S pomočjo preprostih gibalnih vaj boste zaznavali telo, spoznavali center moči in smisel komunikacije v celostnem pogledu. Z refleksijo izkušnje boste doživeli sebe na popolnoma drugačen način. Dobili boste odgovore, ki jih že dolgo iščete: večjo ozaveščenost, doživljanje in izkušnjo, ki jo boste lahko uporabili tako v poklicnem kot tudi v osebnem okolju.

Gibanje je terapevtsko, saj povezuje več možganskih funkcij. Ko se gibamo, se  v možganih vzpostavi integralna funkcija, ki vzpostavlja nove nevronske povezave in posledično temu se vzpostavlja večja kreativnost in produktivnost razmišljanja. Terapija z umetniškimi pristopi in sprostitvenimi tehnikami deluje transformativno, kar pomeni, da se stari vzorci delovanja spremenijo v nove, boljše mehanizme delovanja.

Gre za gibanje, kjer SPOZNAVAMO SVOJE ČUTE, ZAZNAVE IN OBČUTJA (kinestetično gibanje). S pomočjo somatike – body mind centering metode spoznavamo utelešeno čuječnost, vzpostavljamo globje stike s samim seboj in z drugimi, KREATIVNE TERAPIJE nam omogočijo razvijati kreativni um in ozaveščanje pozornosti ter druge načine delovanja. Sledi sprostitev z zvokom in skupinska coaching seansa, v kateri bomo podelili izkušnje in oblikovali uporabna spoznanja na področju komunikacije, sodelovanja in obvladovanja stresa.

Pridobili boste nova znanja, veščine in orodja s pomočjo izkustvenega učenja.

Fotografija 2 – Mojca Kasjak, foto: Sašo Bizjak

 

Kaj boste z delavnico pridobili?

  1. Čuječnost –  opazovali boste svoje misli in občutke, začutili sebe, postali bolj ljubeči do sebe in do drugih, kar pozitivno vpliva na naše odnose. Čuječnost nam pomaga razvijati čustveno inteligenco in povečati samoregulacijo. Nauči nas, da sprejemamo sebe, situacije in druge. Ni napak, so samo izkušnje.
  2. Razmišljanje izven okvirjev – Če hočemo dobiti nove, inovativne ideje in rešitve v svojem poslu ali v življenju, je pomembno, da smo prožni v razmišljanju in delovanju. Naši možgani so kot mišice. Če hočemo, da so prožni in kreativni, jih je potrebno trenirati. K temu pripomore ozaveščeno preprosto gibanje, ki omogoča pretočno telo. Spoznali boste moč izbire in s tem veliko priložnosti, ki vam jih ponuja zavestno delovanje. Prebudili boste svoje občutke, začutili sebe in stopili v stik s seboj, se sprostili.
  3. Povezovanje in  zaupanje med udeleženci – Spoznavanje drugih in povezovanje z njimi na subtilni, človeški ravni. Delavnica vam bo omogočila vzpostavljanje medsebojnih vezi in  bližine. Bolj povezani pa tudi lažje sodelujemo in rešujemo vsakodnevne izzive.

 

 

Izvajalke: Tina Valentan, Anja Bornšek, Mojca Kasjak, Vesna Kukič Knez, Saška Klemenčič

MNENJE ENEGA IZMED UDELEŽENCEV: “Sama delavnica je zame pomenila zanimivo, raznoliko ter tudi koristno izkušnjo. Vaje so dopolnjevale ena drugo in so bile zelo dobro predstavljene in vodene. Izkušnja je bila vsekakor prijetna, veliko tega, kar sem pridobil, pa lahko uporabim tudi v čisto vsakdanjih situacijah kot tudi na delovnem mestu. In to mi bo vsekakor koristilo tako pri samem počutju, kot pri odnosih, komunikaciji... itd. Hvala.” V. Z.

ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA je del projekta P. A. K. T. – Poslovna Art Kreativna Terapija, ki omogoča spremembo, transformacijo in ozaveščanje posameznika kot skupine na holistični, celoviti ravni človeškega delovanja z namenom večje učinkovitosti dela in storilnosti. Namenjena je tudi zaposlenim v podjetju.

Delavnica se bo izvajala v Mariboru, 11. maja 202 in v Ljubljani 14. maja 2021 od 15.00 – 20.00. Več o delavnici na  https://www.poslovnaterapija.com/antistresna-komunikacija. Prijavnica je na voljo na tej povezavi:  https://www.poslovnaterapija.com/prijavnica

Za dodatne informacije lahko pišete na [email protected]. Izvajalec delavnice je Zavod MOJA KREACIJA, Maribor.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija je bila izbrana na javnem razpisu za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij« –  Center za kreativnost 2020 – 2021« (JR CzK 2020- 2021).

 

Avtorica članka in fotografij je Mojca Kasjak

Mojca Kasjak  – plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, izvršna producentka umetniška in programska vodja festivala Platforme sodobnega plesa, vodja projekta P.A.K.T. – Poslovne Art Kreativne Terapije. Po formalni izobrazbi je profesorica geografije in sociologije, po poklicu pa samostojna ustvarjalka na področju kulture. Kot štipendistka Ministrstva za kulturo je opravila specializacijo na London Contemporary Dance School v Veliki Britaniji, kjer je pridobila mednarodni certifikat za koreografijo in ples. Je avtorica mnogih avtorskih projektov in plesnih predstav ter dobitnica posameznih nagrad. Leta 2017 je ustanovila Zavod za sodobno plesno umetnost, kreativnost in umetnost bivanja MOJA KREACIJA, Maribor (https://www.facebook.com/MOJa-KreacijA-105812261028623).

foto: David Orešič

Njeno ustvarjalno, pedagoško in producentsko delo je tesno povezano z mladimi, s katerimi je ustvarila več otroških in mladinskih plesnih predstav. Sodelovala je tudi pri oblikovanju programa nacionalnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju pri Zavodu RS za šolstvo, v strokovni komisiji pri projektu Institucionalizacija sodobnega plesa na Ministrstvu za kulturo in pri ustanovitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti. Trenutno opravlja magistrski študij Pomoč z umetnostjo na Univerzi v Ljubljani. Letos je tudi državna selektorica pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija